Turystyczna 12

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie z upoważnienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Turystyczna 12 w Augustowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu klatki schodowej (IV kwartał 2016 r.) w/w wspólnocie mieszkaniowej:

A. Informacje szczegółowe:

 1. przygotowanie klatki schodowej pod malowanie (zabezpieczenie)

 2. skucie i odtworzenie luźnych tynków oraz szpachlowanie pęknięć i ubytków tynków wraz z siatkowaniem pęknięć włosowatych

 3. oczyszczenie starych powłok malarskich ścian sufitów oraz przygotowanie pod nałożenie nowych powłok

 4. wymiana stolarki drzwiowej (wejście do piwnicy)

 5. wkucie wszelkich przewodów poprowadzonych po ścianach

 6. wymiana metalowych drzwiczek zabezpieczających liczniki

 7. malowanie bocznych elementów na biegach schodowych farba olejną

 8. malowanie lamperii na ścianach farbą do wysokości 1,5 m od podłogi

 9. malowanie ścian powyżej lamperii i sufitów

 10. malowanie ścianek wewnątrz skrzynek elektrycznych

 11. montaż lamp ledowych z czujnikami ruchu, zmierzchu oraz odległości

 12. odnowienie barierek schodowych oraz wymiana pochwytu na nowy

 13. wykonanie nowej izolacji na rurach instalacji c.o. i c.w. oraz wykonanie osłon na rury z deski szalunkowej

 14. wymiana włączników dzwonków, podłączenie lamp schodowych oraz usunięcie nie używanych punktów elektrycznych

 15. montaż parapetów

 16. wymiana parapetów stalowych z blachy powlekanej

 17. wymiana kratek wentylacyjnych

B. Informacje dodatkowe:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 lipca br. w kopercie z napisem „Turystyczna 12” w sekretariacie bądź bezpośrednio w pokoju nr 23.

 2. Oferta powinna zawierać:

  szczegółowy kosztorys ofertowy na poszczególne zadania, który będzie podstawą ewentualnego załącznika do umowy z podaniem ceny ostatecznej netto i brutto

  – okres udzielonej gwarancji – lecz nie krótszy niż 3 lata
  – wyrażenie zgody na proponowane warunki płatności, które zostaną sprecyzowane w zawartej umowie

 3. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem: 87 643 28 31 wew. 15, prowadząca temat: Justyna Półtorak.

Post Media Link

admin