Sucharskiego 4

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie z upoważnienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sucharskiego 4 w Augustowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu klatek schodowych (IV kwartał 2016 r.) w w/w wspólnocie mieszkaniowej:

A. Informacje szczegółowe:

 1. przygotowanie klatek schodowych pod malowanie (zabezpieczenie)

 2. skucie i odtworzenie luźnych tynków oraz szpachlowanie pęknięć i ubytków tynków wraz z siatkowaniem pęknięć włosowatych

 3. oczyszczenie starych powłok malarskich ścian sufitów oraz przygotowanie pod nałożenie nowych powłok

 4. wymiana stolarki drzwiowej (wejścia do piwnicy)

 5. wkucie wszelkich przewodów poprowadzonych po ścianach

 6. wymiana metalowych drzwiczek zabezpieczających liczniki

 7. malowanie bocznych elementów na biegach schodowych farba olejną

 8. malowanie lamperii na ścianach farbą do wysokości 1,5 m od podłogi

 9. malowanie ścian powyżej lamperii i sufitów

 10. malowanie ścianek wewnątrz skrzynek elektrycznych

 11. odnowienie barierek schodowych oraz wymiana pochwytu na nowy

 12. wymiana włączników dzwonków oraz usunięcie nie używanych punktów elektrycznych

 13. oczyszczenie i odmalowanie grzejników c.o.

 14. oczyszczenie i odmalowanie parapetów

B. Informacje dodatkowe:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 sierpnia br. go godz. 15 w kopercie
  z napisem „Sucharskiego 4” w sekretariacie spółki.

 2. Oferta powinna zawierać:

  szczegółowy kosztorys ofertowy na poszczególne zadania, który będzie podstawą ewentualnego załącznika do umowy z podaniem ceny ostatecznej netto i brutto.

  – okres udzielonej gwarancji – lecz nie krótszy niż 2 lata;

 3. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem: 87 643 28 31 wew. 15, prowadząca temat: Justyna Półtorak.

Post Media Link

admin