Zaproszenie do składania ofert cenowych – Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Augustowskie TBS „Kodrem” Sp. z o. o. w Augustowie zaprasza do składania oferty cenowej na sporządzenie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”  dla budynku biurowego przy ul. Komunalna 2 w Augustowie (siedziba firmy).

Przedmiot zamówienia:
– Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzeniem MSWiA  z dnia  7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 109, poz. 719);
– Zapoznanie z  instrukcją stałych użytkowników budynku.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną lub do siedziby Firmy.

Termin składania ofert : do 27.06.2016 r. do godz 10.00

Bieżące informacje można uzyskać pod nr tel. 87 643 28 31 wew. 16

Post Media Link

admin