Nabór kandydatów na wynajem lokali mieszkalnych

UWAGA! Augustowskie TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie ogłasza nabór kandydatów na wynajem lokali mieszkalnych na zasadach obowiązujących w TBS, w prze- widywanym do realizacji budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej w Augustowie. Chętnych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do biura ATBS „Kodrem” Sp. z o.o., ul. Komunalna 2 w Augustowie lub wysłanie na adres e-mail: doz@kodrem.pl w terminie do 10 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółki pokój nr 22, lub telefonicz- nie 87 643 28 31 wew. 13 w godzinach 8:00-14:00.

Do Pobrania

Post Media Link

admin