Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie docieplenia i remontu budynków

 

 

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie z upoważnienia Zarządów  Wspólnot Mieszkaniowej  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie docieplenia i remontu nastepujacych budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Augustowie:

 

  1. Budynek ul.Kardynała Wyszyńskiego 6- budynek o wysokości 7,40 m

zadanie a) -ocieplenie ściany szczytowej pólnocnej polegające na ociepleniu ściany metodą

lekką   mokrą styropianem grubości 12 cm z wykonaniem  wyprawy elewacyjnej

i zakładem na   ściany podłużne o szerokości 0,50 m – ok. 90,28 m²,

– wymiana podokienników na podokienniki z blachy powlekanej koloru

brązowego-szt 4,

–  naprawa i malowanie gzymsu – ok 11,20 m²,

zadanie b) – malowanie farbami fasadowymi pozostałych  3 ścian budynku – ok 333,00 m²,

–  naprawa i malowanie gzymsu – ok 45.00  m²,

Ofertę należy złożyć oddzielnie na zadanie a i zadanie b.

 

  1. Budynek ul.Turystyczna 10- budynek o wysokości 15,52 m

– odmalowanie farbami elewacyjnymi ściany pólnocnej budynku ( od strony ulicy

Turystycznej) pokrytej wyprawą elewacyjną- ok 250,56 m²,

 

  1. Budynek ul.Turystyczna 13- budynek o wysokości 6,00 m

– ocieplenie ściany frontowej i tylnej  polegające na ociepleniu ścian metodą

lekką  mokrą styropianem grubości 10 cm z wykonaniem  wyprawy elewacyjnej

– ok. 174,60 m²,

–  wymiana podokienników na podokienniki z blachy powlekanej  koloru brązowego–

17 szt,

–  naprawa i malowanie cokołu budynku – ok 30,00 m²

– naprawa i malowanie gzymsu budynku- ok 14,60 m²,

–  wymiana rur spustowych fi 120, odługości  7,00 m, szt 2 na rury spustowe z blachy

powlekanej w kolorze brązowym,
– remont balkonów szt 4, polegający na skuciu starej posadzki, wykonaniem izolacji

balkonów papa termozgrzewalną , wykonaniem nowej posadzki balkonów oraz

obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze brązowym

 

  1. Budynek ul. Portowa 12 – wysokość 6,20 m

zadanie a) -ocieplenie ściany szczytowej  styropianem grubości 6 cm – ok 59,52m²,

oraz ściany  pólnocnej budynku ( od strony wejścia do budynku)

styropianem o grubości 12 cm  metodą  lekką mokrą  z wykonaniem

wyprawy elewacyjnej  – ok. 97,34 m²,

– wymiana podokienników na podokienniki z blachy powlekanej koloru

brązowego-szt 13

–  wymiana obróbki blacharskiej z blachy powlekanej koloru brązowego

dachu na szczycie budynku o długości ok 10,50 m

–   remont daszku nad drzwiami wejściowymi do budynku polegajacy na

pokryciu dwukrotnym daszku papą termozgrzewalną wymianą obrobek

blacharskich w kolorze brązowym oraz wykonaniem rynny nad daszkiem

wraz z odprowadzeniem wody opadowej rurą spustową,

– naprawa i malowanie cokołu budynku – ok 15,18 m²,

– naprawa i malowanie gzymsu budynku – ok 8,00 m²,

zadanie b) – ocieplenie ściany południowej budynku ( od strony ul.Portowej) styropianem

o grubości 12 cm  metodą  lekką mokrą  z wykonaniem  wyprawy

elewacyjnej – ok. 97,34 m²,

– wymiana podokienników na podokienniki z blachy powlekanej koloru

brązowego-szt 8

– naprawa i malowanie gzymsu budynku – ok 8,00 m²,

Ofertę należy złożyć oddzielnie na zadanie a i zadanie b.

Oferta winna zawierać:
–  ceny netto i brutto na wykonanie każdego zadania
–  okres udzielonej gwarancji, lecz nie krótszy niż 3 lata.

Oferty można skladać na wszystkie budynki łącznie lub na wybrane budynki i zadania.

Przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin budynków.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 maja.2018 r. w sekretariacie Augustowskiego TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie ul.Komunalna 2.
Termin wykonania robót do 31.10.2018 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 87 643
28 31 wew. 14.

 

oferty na remonty