Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie docieplenia i remontu budynków

 

 

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie z upoważnienia Zarządów  Wspólnot Mieszkaniowej  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie docieplenia i remontu nastepujacych budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Augustowie:

 

  1. Budynek ul.Kardynała Wyszyńskiego 6- budynek o wysokości 7,40 m

zadanie a) -ocieplenie ściany szczytowej pólnocnej polegające na ociepleniu ściany metodą

lekką   mokrą styropianem grubości 12 cm z wykonaniem  wyprawy elewacyjnej

i zakładem na   ściany podłużne o szerokości 0,50 m – ok. 90,28 m²,

– wymiana podokienników na podokienniki z blachy powlekanej koloru

brązowego-szt 4,

–  naprawa i malowanie gzymsu – ok 11,20 m²,

zadanie b) – malowanie farbami fasadowymi pozostałych  3 ścian budynku – ok 333,00 m²,

–  naprawa i malowanie gzymsu – ok 45.00  m²,

Ofertę należy złożyć oddzielnie na zadanie a i zadanie b.

 

  1. Budynek ul.Turystyczna 10- budynek o wysokości 15,52 m

– odmalowanie farbami elewacyjnymi ściany pólnocnej budynku ( od strony ulicy

Turystycznej) pokrytej wyprawą elewacyjną- ok 250,56 m²,

 

  1. Budynek ul.Turystyczna 13- budynek o wysokości 6,00 m

– ocieplenie ściany frontowej i tylnej  polegające na ociepleniu ścian metodą

lekką  mokrą styropianem grubości 10 cm z wykonaniem  wyprawy elewacyjnej

– ok. 174,60 m²,

–  wymiana podokienników na podokienniki z blachy powlekanej  koloru brązowego–

17 szt,

–  naprawa i malowanie cokołu budynku – ok 30,00 m²

– naprawa i malowanie gzymsu budynku- ok 14,60 m²,

–  wymiana rur spustowych fi 120, odługości  7,00 m, szt 2 na rury spustowe z blachy

powlekanej w kolorze brązowym,
– remont balkonów szt 4, polegający na skuciu starej posadzki, wykonaniem izolacji

balkonów papa termozgrzewalną , wykonaniem nowej posadzki balkonów oraz

obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze brązowym

 

  1. Budynek ul. Portowa 12 – wysokość 6,20 m

zadanie a) -ocieplenie ściany szczytowej  styropianem grubości 6 cm – ok 59,52m²,

oraz ściany  pólnocnej budynku ( od strony wejścia do budynku)

styropianem o grubości 12 cm  metodą  lekką mokrą  z wykonaniem

wyprawy elewacyjnej  – ok. 97,34 m²,

– wymiana podokienników na podokienniki z blachy powlekanej koloru

brązowego-szt 13

–  wymiana obróbki blacharskiej z blachy powlekanej koloru brązowego

dachu na szczycie budynku o długości ok 10,50 m

–   remont daszku nad drzwiami wejściowymi do budynku polegajacy na

pokryciu dwukrotnym daszku papą termozgrzewalną wymianą obrobek

blacharskich w kolorze brązowym oraz wykonaniem rynny nad daszkiem

wraz z odprowadzeniem wody opadowej rurą spustową,

– naprawa i malowanie cokołu budynku – ok 15,18 m²,

– naprawa i malowanie gzymsu budynku – ok 8,00 m²,

zadanie b) – ocieplenie ściany południowej budynku ( od strony ul.Portowej) styropianem

o grubości 12 cm  metodą  lekką mokrą  z wykonaniem  wyprawy

elewacyjnej – ok. 97,34 m²,

– wymiana podokienników na podokienniki z blachy powlekanej koloru

brązowego-szt 8

– naprawa i malowanie gzymsu budynku – ok 8,00 m²,

Ofertę należy złożyć oddzielnie na zadanie a i zadanie b.

Oferta winna zawierać:
–  ceny netto i brutto na wykonanie każdego zadania
–  okres udzielonej gwarancji, lecz nie krótszy niż 3 lata.

Oferty można skladać na wszystkie budynki łącznie lub na wybrane budynki i zadania.

Przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin budynków.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 maja.2018 r. w sekretariacie Augustowskiego TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie ul.Komunalna 2.
Termin wykonania robót do 31.10.2018 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 87 643
28 31 wew. 14.

 

oferty na remonty

 

 

Post Media Link

admin