Nabór na wynajem lokali mieszkalnych

UWAGA! Augustowskie TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie ogłasza nabór chętnych na wynajem lokali mieszkalnych w planowanym do realizacji budynku przy ul. Turystycznej w Augustowie.

Przewidywana jest możliwość wykupu wynajmowanego lokalu. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do biura ATBS „Kodrem” Sp z o.o. ul. Komunalna 2 w Augustowie lub wysłanie na adres doz@kodrem.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółki pokój 22, lub telefonicznie 87 643 28 31 wew 13 w godzinach 8-14.

 

Post Media Link

admin