ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REMONT POKRYCIA DACHU I ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ BUDYNKU PRZY UL.RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 15 W AUGUSTOWIE.

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie z upoważnienia Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul.Rynek Zygmunta Augusta 15 w Augustowie zaprasza do złożenia oferty na
remont pokrycia dachu i elewacji oraz wykonanie instalacji odgromowej i fotowoltaicznej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul.Rynek Zygmunta Augusta 15 w Augustowie.
Ofertę można złożyć na poszczgólne części zadania lub na wszystkie części razem.
Częśc 1- Remont elewacji budynku- rozdział. 1, 2 , 5 , 6, 7, przedmiaru robót remontu i pokrycia
dachu i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową.
Część 2- Remont dachu – rozdział. 3, 4, 9 przedmiaru robót remontu i pokrycia
dachu i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową.
Część 3- Wykonanie instalacji odgromowej oraz fotowoltaicznej – rozdział 8 przedmiaru robót
remontu i pokrycia dachu i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią
usługową oraz przedmiar robót-„Instalacja odgromowa oraz fotowoltaiczna dachu
budynku mieszkalnego.”
Oferta winna zawierać:
– szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z podaniem ceny netto i brutto sporządzony według
załączonych przedmiarów robót,
– okres udzielonej gwarancji, lecz nie krótszy niż 3 lata.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.lutego.2018 r. w sekretariacie Augustowskiego TBS
„KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie ul.Komunalna 2.
Termin wykonania robót do 31.10.2018 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 87 643
28 31 wew. 14.

Do Pobrania:

PR_Rynek Z Augusta 15

Opis techniczny

Przedmiar robót

RZA 15

Projekt Budowlany:

1 Strona tytułowa

2 Spis treści PB

3 Oswiadczenia projektantów

Zalecenia konserwatorskie

5 Informacja BIOZ

6 Ekspertyza techniczna

7 Opis tech. do zagospodarowania

8 Opis techniczny PB

rys.A-8 rys.A-9 rys.A-7 rys.A-6 rys.A-5 rys.A-4 rys.A-11 rys.A-10

 

Projekt Wykonawczy

1 Strona tytułowa

2 Spis treści PW

3 Opis tech. do zagospodarowania

4 Opis techniczny PW

rys.A-9 rys.A-8 rys.A-6 rys.A-7 rys.A-4 rys.A-5 rys.A-11 rys.A-10

 

Kodrem_RZA-20180126T052530Z-001 – spakowana dokumentacja do pobrania

Post Media Link

admin