– Budynek mieszkalno – usłgowy przy ul. Kościelnej