Nabór na stanowisko Hydraulika w ATBS "KODREM".


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie, ogłasza nabór na stanowisko Hydraulika.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Wymagania:

  • wykształcenie zasadnicze zawodowe;
  • prawo jazdy kat. B;

Zakres obowiązków:

  • naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach i budynkach;
  • wykonywanie potrzebnych napraw w czasie remontu lokali i budynków;

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie / umowę o świadczenie usług z możliwością przekształcenia w umowę o pracę;
  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
  • możliwość rozwoju w stabilnej firmie.

List motywacyjny wraz CV prosimy składać na adres e-mailowy: sekretariat@kodrem.pl

Dodatkowe informacje pod numerem: 87 643 28 31 lub 500 735 508.

Rekrutacja trwa do 31 maja 2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” z o.o., ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów; tel. 87 643 28 31, e-mail: sekretariat@kodrem.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - OPTINEX - Zbigniew Walicki, tel. 601 397 826, email: rodo@optinex.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie zgody z Art. 6, ust 1, lit a RODO

6) Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.

7) Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do cofnięcia zgody w każdym czasie, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Opublikowano: 2023-06-05 06:20 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta