Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety badającej satysfakcję i oczekiwania Klientów ATBS „KODREM” Sp. z o.o. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie dobrowolne. Państwa odpowiedzi będą dla nas bardzo pomocne przy podejmowaniu działań mających na celu podwyższenie satysfakcji klientów ze świadczonych przez nas usług, a także spełnienie Państwa oczekiwań wobec naszego Przedsiębiorstwa.

Serdecznie zachęcamy do udziału w ankiecie.


8) Czy Pana/Pani zdaniem strona internetowa www.kodrem.pl jest:

Prosimy o ocenę w skali od 1-5, gdzie 1 oznacza najsłabiej, a 5 najlepiej