Dla najemcy

Informacje dla osób będących już użytkownikami lokali ATBS KODREM

Remonty

Informacje dotyczące bieżących oraz planowanych remontów

INFORMACJE
OGŁOSZENIE !

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się proces realizacji nowego budynku mieszkalnego z mieszkaniami na wynajem na zasadach TBS. W związku z czym zapraszamy do wzięcia udziały w ankiecie, która umożliwi ocenę ilości chętnych na skorzystanie z najmu mieszkania i uwzględni potrzeby przyszłych najemców.

Wiecej

2021-02-19

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie dotyczący szczepienia przeciw COVID-19.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie dotyczącym szczepienia przeciw COVID-19.

Wiecej

2021-02-14

Komunikat dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich zmian, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji.

Wiecej

2021-02-11

Apelujemy o zamykanie drzwi do klatek schodowych.

Augustowskie TBS "KODREM" apeluje do mieszkańców ogrzewanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych o zamykanie drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, celem uniknięcia strat ciepła, zwiększenia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku.

Wiecej

2021-02-01

COVID!

Szanowni Państwo, W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Spółka wstrzymuje bezpośrednie przyjęcia interesantów do odwołania. Wszystkie pilne sprawy realizowane będą telefonicznie lub mailowo. tel. 87 643 28 31, e-mail: sekretariat@kodrem.pl

Wiecej

2020-12-14