Targowisko Miejskie

Informacje dotyczące Targowiska Miejskiego

Ogłoszenia różne

Informacje ogólne dotyczące zasobów ATBS "KODREM"

Dla najemcy

Informacje dla osób będących już użytkownikami lokali ATBS KODREM

Remonty

Informacje dotyczące bieżących oraz planowanych remontów

INFORMACJE
Podlaska Policja apeluje !

W ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych, w związku z czym Podlaska Policja apeluje o czujność. Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji.

Wiecej

2024-04-04

Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w IV 2024 r.

Szanowni Państwo, przedstawiamy grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w kwietniu 2024 r.

Wiecej

2024-03-25

Usługi dotyczące badania kamerą termowizyjną.

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się nową ofertą świadczenia usług dotyczących badania kamerą termowizyjną.

Wiecej

2024-03-19

Zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej, elektrycznej i wodociągowej.

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej, elektrycznej i wodociągowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2024-03-04

Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem

Kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną przez użytkowników lokali mieszkalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią wskazówek.

Wiecej

2023-12-15

Tlenek węgla (czad) - najważniejsze informacje.

Zatrucie tlenkiem węgla jest niezmiennie najczęściej spotykanym zatruciem gazowym. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-12-11

Uwaga na oszustów ! Bądźmy czujni !

ATBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie apeluje do wszystkich Mieszkańców, iż nie udziela żadnej firmie rekomendacji oraz wyłączności na sprzedaż czujników gazu chroniących przed niebezpiecznymi skutkami jego wycieku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia !

Wiecej

2023-11-28

Apelujemy o zamykanie drzwi do klatek schodowych i piwnic.

Augustowskie TBS "KODREM" apeluje do mieszkańców ogrzewanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych o zamykanie drzwi zewnętrznych do klatek schodowych i piwnic w celu uniknięcia strat ciepła, zwiększenia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku.

Wiecej

2023-11-27

Prawidłowa eksploatacja pieców kaflowych.

Użytkownicy lokali mieszkalnych, u których głównym źródłem ogrzewania są piece kaflowe pokojowe oraz kuchenne powinni bezwzględnie spełniać warunki dotyczące prawidłowej eksploatacji pieców kaflowych w celu bezpiecznego ogrzania pomieszczeń.

Wiecej

2023-11-23

Zasady przeprowadzania remontu lokali komunalnych oraz socjalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Augustów.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. informuje, iż w przypadku zamiaru remontu mieszkania, każdy najemca lokalu komunalnego i socjalnego powinien wystąpić o wyrażenie pisemnej zgody od Zarządzającego na zakres planowanych robót. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, zwierającego szczegółowe informacje.

Wiecej

2023-11-14

Nabór na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa w Augustowskim TBS "KODREM" Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie, ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Wiecej

2023-10-13

Nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Augustów.

Informujemy, że od dnia 10.10.2023 r. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie wprowadzają nową taryfę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.54.2023. z dnia 13.09.2023 r.

Wiecej

2023-10-10

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie odnośnie zmiany taryfy obowiązującej od 15 września 2023 r.

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie odnośnie obniżek cen i stawek energii cieplnej obowiązujących od 15 września 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.

Wiecej

2023-09-08

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Komunalnej w Augustowie w formie TBS

Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Wiecej

2023-08-02

Zmiana zasad organizacji pracy w Augustowskim TBS "KODREM" Sp. z o.o.

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o. informuje, że od dnia 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) Interesanci będą obsługiwani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00. Zaistniałe zmiany nie dotyczą zasad przyjmowania nagłych awarii. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-07-07

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie.

Wiecej

2023-07-06

Zmiana numerów kont bankowych do opłat czynszowych.

Wykaz poszczególnych numerów rachunków bankowych.

Wiecej

2023-06-26

Przetarg - Komunalna

Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM Sp. z o. o., zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane realizowane dla zadania pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie".

Wiecej

2023-06-13

Apel do Mieszkańców !

Szanowni Mieszkańcy, w związku z odnotowaniem przez Komendę Powiatową Policji w Augustowie licznych kradzieży z włamaniem do piwnic budynków mieszkalnych, zwracamy się z prośbą o prawidłowe zabezpieczenie mienia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-06-12

Informacja o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, który ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-04-21

Poradnik - 10 sposobów jak oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym.

Wystarczy wprowadzić kilka niewielkich zmian, by odczuć różnicę w domowym budżecie. Przedstawiamy 10 łatwych sposobów na oszczędzanie wody! Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-02-27

Program "CZYSTE POWIETRZE".

Od 3 stycznia 2023 roku rusza nowa wersja programu "CZYSTE POWIETRZE", który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wiecej

2023-01-02

Ogłoszenie ws. rewitalizacji osiedla "Przylesie" w Augustowie.

ATBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie jako Zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej „Przylesie” w Augustowie uprzejmie informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. teren przyległy do ww. nieruchomości został przekazany pod plac budowy w celu rewitalizacji Osiedla.

Wiecej

2022-12-29

Zasady energooszczędnego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego

O wysokości rachunków za energię elektryczną w dużej mierze decyduje charakter użytkowania posiadanych urządzeń elektrycznych, oraz stopień ich energochłonności. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-10-12

Jak zminimalizować ryzyko kradzieży.

Włamania do domów, mieszkań i piwnic mają najczęściej charakter rabunkowy. Powodem tego jest fakt, że większość cennych przedmiotów, których jesteśmy posiadaczami trzymamy właśnie tam. Należy zatem zadbać, aby pozostawiony dobytek był bezpieczny w naszym domu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, który zawiera cenne wskazówki.

Wiecej

2022-09-29

Apel do Mieszkańców ws. prawidłowego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych.

Szanowni Mieszkańcy, najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej są błędy w użytkowaniu i niedbałość o wewnętrzną instalację kanalizacyjną.

Wiecej

2022-05-27

Mieszkajmy bezpiecznie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało przegląd największych niebezpieczeństw z którymi warto się zapoznać w przypadku kiedy znajdziemy się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej zdrowiu bądź życiu . Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-05-11

Wentylacja w lokalach mieszkalnych.

Jedną z podstawowych instalacji każdego budynku mieszkalnego jest wentylacja. Ma ona decydujący wpływ na panujący wewnątrz mikroklimat, a co za tym idzie - zdrowie i samopoczucie domowników. Skuteczna wentylacja zapewnia odpowiedni przepływ powietrza w całym budynku, dostarczając świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń.

Wiecej

2022-03-29

Mieszkanie własnościowe a ubezpieczenie.

Mieszkania w budynkach wielorodzinnych są narażone na wiele szkód zarówno przez warunki atmosferyczne, jak i przez sąsiadów. Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych nie jest obowiązkowe, ale za to bywa bardzo przydatne. W artykule prezentujemy informacje dotyczące kwestii ubezpieczenia.

Wiecej

2022-03-15

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy itp.) są zobowiązani do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-03-09

Zasady segregacji odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-02-18

Dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Jego celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków rosnących cen energii, gazu i żywności.

Wiecej

2022-01-05

Mieszkanie komunalne a ubezpieczenie.

Polisy mieszkaniowe są dedykowane nie tylko właścicielom nieruchomości, ale również lokatorom bez prawa własności. Oferty skierowane do najemców są często atrakcyjniejsze cenowo. W artykule prezentujemy informacje dotyczące kwestii ubezpieczenia.

Wiecej

2022-01-04

Sieć światłowodowa.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż w związku z budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, gospodarstwa domowe w nieruchomościach stanowiących przedmiot działalności Spółki w ramach ich administrowania i zarządzania, znajdą się w zasięgu Internetu światłowodowego.

Wiecej

2021-12-03

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych w gospodarstwach domowych.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. przedstawia zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-10

Nowe funkcjonalności na platformie e-BOK oraz zasady udzielania informacji telefonicznych.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż została udostępniona nowa funkcjonalność na platformie e-BOK – REJESTRACJA ZDALNA, która umożliwi dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta bez konieczności wizyty w siedzibie Spółki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-04

Karta informacyjna z numerami alarmowymi.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż została opracowana karta informacyjna z niezbędnymi numerami alarmowymi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-04

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-09-27

Przesyłanie naliczeń drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż została wprowadzona możliwość otrzymywania naliczeń drogą elektroniczną. Zapraszamy do skorzystania z usługi.

Wiecej

2021-05-18

Ankieta badająca satysfakcję i oczekiwania Klientów ATBS " KODREM" Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia najwyższej jakości usług, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety badającej satysfakcję i oczekiwania Klientów ATBS „KODREM” Sp. z o.o.

Wiecej

2021-05-18

Informacja dla najemców zainteresowanych wykupieniem komunalnego lokalu mieszkalnego z 50% i 40% bonifikatą.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z warunkami przyznawania 50% i 40% bonifikat osobom zainteresowanym wykupieniem komunalnego lokalu mieszkalnego.

Wiecej

2021-04-19

Informacja dla najemców zainteresowanych wykupieniem komunalnego lokalu mieszkalnego z 80% bonifikatą.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z warunkami przyznawania 80% bonifikaty osobom zainteresowanym wykupieniem komunalnego lokalu mieszkalnego.

Wiecej

2021-04-19