Dla najemcy

Informacje dla osób będących już użytkownikami lokali ATBS KODREM

Remonty

Informacje dotyczące bieżących oraz planowanych remontów

INFORMACJE
Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu wizyt Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu wizyt Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu dokonania oględzin i pomiaru powierzchni mieszkalnej zajmowanego mieszkania, osób wnioskujących o przydział lokalu komunalnego lub socjalnego z zasobów Gminy Miasto Augustów.

Wiecej

2023-05-31

Odbiór odpadów wielkogabarytowych.

ATBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie informuje o najbliższym odbiorze odpadów wielkogabarytowych zgodnie z obowiązującym terminarzem.

Wiecej

2023-05-31

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie.

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie realizowanego przez inwestora Augustowskie TBS "Kodrem" Sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Augustów.

Wiecej

2023-05-29

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie.

Wiecej

2023-05-26

Informacja o wyborze oferty

Augustowskie TBS "KODREM" przedkłada informację o wyborze oferty na roboty budowlane realizowane dla zadania pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie".

Wiecej

2023-05-26

Przetarg - Komunalna

Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM Sp. z o. o., zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane realizowane dla zadania pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie".

Wiecej

2023-05-26

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o zmianie dnia przyjmowania Interesantów.

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż najbliższe przyjęcia Interesantów przez Prezesa Zarządu odbędą się w dniu 01.06.2023 r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 12:00. W związku z powyższym, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 87 643 28 31 w celu zaplanowania wizyty. Serdecznie zapraszamy.

Wiecej

2023-05-24

Zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023

Informacja na temat zakończenia sezonu grzewczego 2022/2023.

Wiecej

2023-05-10

Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w V 2023 r.

Szanowni Państwo, przedstawiamy grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w maju 2023 r.

Wiecej

2023-04-28

Informacja o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, który ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-04-21

Ogłoszenie !!

ATBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie informuje, że od dnia 01.04.2023 r. posiada do wynajęcia lokal usługowy o powierzchni użytkowej 61,40 m² położony na parterze budynku przy ul. Obr. Westerplatte 13 w Augustowie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Wiecej

2023-04-04

Poradnik - 10 sposobów jak oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym.

Wystarczy wprowadzić kilka niewielkich zmian, by odczuć różnicę w domowym budżecie. Przedstawiamy 10 łatwych sposobów na oszczędzanie wody! Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-02-27

Nabór na stanowisko Hydraulika w ATBS "KODREM".

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie, ogłasza nabór na stanowisko Hydraulika. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Wiecej

2023-02-23

Program "CZYSTE POWIETRZE".

Od 3 stycznia 2023 roku rusza nowa wersja programu "CZYSTE POWIETRZE", który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wiecej

2023-01-02

Ogłoszenie ws. rewitalizacji osiedla "Przylesie" w Augustowie.

ATBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie jako Zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej „Przylesie” w Augustowie uprzejmie informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. teren przyległy do ww. nieruchomości został przekazany pod plac budowy w celu rewitalizacji Osiedla.

Wiecej

2022-12-29

Zasady energooszczędnego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego

O wysokości rachunków za energię elektryczną w dużej mierze decyduje charakter użytkowania posiadanych urządzeń elektrycznych, oraz stopień ich energochłonności. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-10-12

Jak zminimalizować ryzyko kradzieży.

Włamania do domów, mieszkań i piwnic mają najczęściej charakter rabunkowy. Powodem tego jest fakt, że większość cennych przedmiotów, których jesteśmy posiadaczami trzymamy właśnie tam. Należy zatem zadbać, aby pozostawiony dobytek był bezpieczny w naszym domu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, który zawiera cenne wskazówki.

Wiecej

2022-09-29

Apelujemy o zamykanie drzwi do klatek schodowych i piwnic.

Augustowskie TBS "KODREM" apeluje do mieszkańców ogrzewanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych o zamykanie drzwi zewnętrznych do klatek schodowych i piwnic w celu uniknięcia strat ciepła, zwiększenia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku.

Wiecej

2022-09-23

Apel do Mieszkańców !

Szanowni Mieszkańcy, w związku z odnotowaniem przez Komendę Powiatową Policji w Augustowie licznych kradzieży z włamaniem do piwnic budynków mieszkalnych, zwracamy się z prośbą o prawidłowe zabezpieczenie mienia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-09-19

Zasady racjonalnego ogrzewania.

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy zasady oszczędnego jak również racjonalnego gospodarowania energią cieplną w lokalach mieszkalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-09-07

Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.

Szanowni Mieszkańcy, Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2022 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła odwołania od projektów list i sporządziła roczne listy osób uprawnionych do najmu lokalu na lata 2022/2023. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-09-01

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. nastąpi zmiana taryfy ciepła.

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. nastąpi zmiana stawki zaliczki za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Spółkę.

Wiecej

2022-08-31

WSTĘPNY NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z .o.o. informuje, iż trwa wstępny nabór wniosków do programu CIEPŁE MIESZKANIE. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Wiecej

2022-08-23

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie odnośnie zmiany taryfy obowiązującej od 1 września 2022 r.

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie odnośnie podwyżek cen i stawek energii cieplnej obowiązujących od 1 września 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.

Wiecej

2022-08-18

Nowy standard nadawania telewizji naziemnej w woj. podlaskim od 27.06.2022 r.

W Polsce szykują się poważne zmiany dla wszystkich odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej. W celu skorzystania z najnowszego standardu każdy telewizor będzie musiał posiadać odpowiednie funkcje. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-06-27

Apel do Mieszkańców ws. prawidłowego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych.

Szanowni Mieszkańcy, najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej są błędy w użytkowaniu i niedbałość o wewnętrzną instalację kanalizacyjną.

Wiecej

2022-05-27

Mieszkajmy bezpiecznie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało przegląd największych niebezpieczeństw z którymi warto się zapoznać w przypadku kiedy znajdziemy się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej zdrowiu bądź życiu . Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-05-11

Wentylacja w lokalach mieszkalnych.

Jedną z podstawowych instalacji każdego budynku mieszkalnego jest wentylacja. Ma ona decydujący wpływ na panujący wewnątrz mikroklimat, a co za tym idzie - zdrowie i samopoczucie domowników. Skuteczna wentylacja zapewnia odpowiedni przepływ powietrza w całym budynku, dostarczając świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń.

Wiecej

2022-03-29

Mieszkanie własnościowe a ubezpieczenie.

Mieszkania w budynkach wielorodzinnych są narażone na wiele szkód zarówno przez warunki atmosferyczne, jak i przez sąsiadów. Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych nie jest obowiązkowe, ale za to bywa bardzo przydatne. W artykule prezentujemy informacje dotyczące kwestii ubezpieczenia.

Wiecej

2022-03-15

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy itp.) są zobowiązani do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-03-09

Zbiórka dla Ukrainy !

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 28 lutego 2022 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Razem Osiągniemy Cel rozpoczyna zbiórkę potrzebnych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu oraz zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

Wiecej

2022-03-02

Zasady segregacji odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-02-18

Dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Jego celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków rosnących cen energii, gazu i żywności.

Wiecej

2022-01-05

Mieszkanie komunalne a ubezpieczenie.

Polisy mieszkaniowe są dedykowane nie tylko właścicielom nieruchomości, ale również lokatorom bez prawa własności. Oferty skierowane do najemców są często atrakcyjniejsze cenowo. W artykule prezentujemy informacje dotyczące kwestii ubezpieczenia.

Wiecej

2022-01-04

Sieć światłowodowa.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż w związku z budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, gospodarstwa domowe w nieruchomościach stanowiących przedmiot działalności Spółki w ramach ich administrowania i zarządzania, znajdą się w zasięgu Internetu światłowodowego.

Wiecej

2021-12-03

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych w gospodarstwach domowych.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. przedstawia zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-10

Nowe funkcjonalności na platformie e-BOK oraz zasady udzielania informacji telefonicznych.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż została udostępniona nowa funkcjonalność na platformie e-BOK – REJESTRACJA ZDALNA, która umożliwi dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta bez konieczności wizyty w siedzibie Spółki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-04

Karta informacyjna z numerami alarmowymi.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż została opracowana karta informacyjna z niezbędnymi numerami alarmowymi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-04

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-09-27

Remont lokalu komunalnego.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. informuje, iż w przypadku zamiaru remontu mieszkania, każdy najemca lokalu komunalnego powinien wystąpić o wyrażenie pisemnej zgody od Zarządzającego na zakres planowanych robót. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, zwierającego szczegółowe informacje.

Wiecej

2021-09-20

Przesyłanie naliczeń drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż została wprowadzona możliwość otrzymywania naliczeń drogą elektroniczną. Zapraszamy do skorzystania z usługi.

Wiecej

2021-05-18

Ankieta badająca satysfakcję i oczekiwania Klientów ATBS " KODREM" Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia najwyższej jakości usług, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety badającej satysfakcję i oczekiwania Klientów ATBS „KODREM” Sp. z o.o.

Wiecej

2021-05-18

Informacja dla najemców zainteresowanych wykupieniem komunalnego lokalu mieszkalnego z 50% i 40% bonifikatą.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z warunkami przyznawania 50% i 40% bonifikat osobom zainteresowanym wykupieniem komunalnego lokalu mieszkalnego.

Wiecej

2021-04-19

Informacja dla najemców zainteresowanych wykupieniem komunalnego lokalu mieszkalnego z 80% bonifikatą.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z warunkami przyznawania 80% bonifikaty osobom zainteresowanym wykupieniem komunalnego lokalu mieszkalnego.

Wiecej

2021-04-19

Komunikat dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich zmian, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji.

Wiecej

2021-02-11