Pełna nazwa firmy Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie
Nazwa skrócona Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000029767
Numer Statystyczny REGON 790505432
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 846-000-26-48
Kapitał Zakładowy 16 666 000,00 zł
Prezes Zarządu Justyna Półtorak
nowe_kodrem_zdj.jpg
Biuro ATBS Kodrem

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • zarządzanie i administracja nieruchomościami,
  • budowa domów i ich eksploatacja,
  • organizacja remontów i modernizacji budynków.

Spółka zatrudnia zespół wykwalifikowanych pracowników o doświadczeniu zawodowym umożliwiającym sprawną realizację przyjętych zadań.

Zasób własny Spółki – wynajem lokali mieszkalnych na zasadach TBS (patrz Inwestycje zrealizowane):

Najważniejsze


OFERTA NA ZARZĄDZANIE

Augustowskie TBS „Kodrem” Sp. z o.o. w Augustowie od ponad 50 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Najpierw jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, następnie jako Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Wiecej

2020-12-13