Najważniejsze


Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Komunalnej w Augustowie w formie TBS

Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Wiecej

2023-08-02

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie.

Wiecej

2023-07-06

Przetarg - Komunalna

Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM Sp. z o. o., zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane realizowane dla zadania pn.: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie".

Wiecej

2023-06-13