Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.


Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Komunalnej w Augustowie:

Dokumentacja do pobrania w odnośnikach poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Opublikowano: 2023-07-06 06:49 (jrakus)