Podlaska Policja apeluje !

W ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych, w związku z czym Podlaska Policja apeluje o czujność. Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji.

Wiecej

2024-04-04

Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w IV 2024 r.

Szanowni Państwo, przedstawiamy grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w kwietniu 2024 r.

Wiecej

2024-03-25

Usługi dotyczące badania kamerą termowizyjną.

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się nową ofertą świadczenia usług dotyczących badania kamerą termowizyjną.

Wiecej

2024-03-19

Zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej, elektrycznej i wodociągowej.

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej, elektrycznej i wodociągowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2024-03-04

Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem

Kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną przez użytkowników lokali mieszkalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią wskazówek.

Wiecej

2023-12-15

Tlenek węgla (czad) - najważniejsze informacje.

Zatrucie tlenkiem węgla jest niezmiennie najczęściej spotykanym zatruciem gazowym. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-12-11

Uwaga na oszustów ! Bądźmy czujni !

ATBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie apeluje do wszystkich Mieszkańców, iż nie udziela żadnej firmie rekomendacji oraz wyłączności na sprzedaż czujników gazu chroniących przed niebezpiecznymi skutkami jego wycieku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia !

Wiecej

2023-11-28

Apelujemy o zamykanie drzwi do klatek schodowych i piwnic.

Augustowskie TBS "KODREM" apeluje do mieszkańców ogrzewanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych o zamykanie drzwi zewnętrznych do klatek schodowych i piwnic w celu uniknięcia strat ciepła, zwiększenia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku.

Wiecej

2023-11-27

Prawidłowa eksploatacja pieców kaflowych.

Użytkownicy lokali mieszkalnych, u których głównym źródłem ogrzewania są piece kaflowe pokojowe oraz kuchenne powinni bezwzględnie spełniać warunki dotyczące prawidłowej eksploatacji pieców kaflowych w celu bezpiecznego ogrzania pomieszczeń.

Wiecej

2023-11-23

Zasady przeprowadzania remontu lokali komunalnych oraz socjalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Augustów.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. informuje, iż w przypadku zamiaru remontu mieszkania, każdy najemca lokalu komunalnego i socjalnego powinien wystąpić o wyrażenie pisemnej zgody od Zarządzającego na zakres planowanych robót. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, zwierającego szczegółowe informacje.

Wiecej

2023-11-14

Nabór na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa w Augustowskim TBS "KODREM" Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie, ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Wiecej

2023-10-13

Nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Augustów.

Informujemy, że od dnia 10.10.2023 r. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie wprowadzają nową taryfę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.54.2023. z dnia 13.09.2023 r.

Wiecej

2023-10-10

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie odnośnie zmiany taryfy obowiązującej od 15 września 2023 r.

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie odnośnie obniżek cen i stawek energii cieplnej obowiązujących od 15 września 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.

Wiecej

2023-09-08

Zmiana zasad organizacji pracy w Augustowskim TBS "KODREM" Sp. z o.o.

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o. informuje, że od dnia 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) Interesanci będą obsługiwani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00. Zaistniałe zmiany nie dotyczą zasad przyjmowania nagłych awarii. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-07-07

Apel do Mieszkańców !

Szanowni Mieszkańcy, w związku z odnotowaniem przez Komendę Powiatową Policji w Augustowie licznych kradzieży z włamaniem do piwnic budynków mieszkalnych, zwracamy się z prośbą o prawidłowe zabezpieczenie mienia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-06-12

Informacja o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, który ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-04-21

Poradnik - 10 sposobów jak oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym.

Wystarczy wprowadzić kilka niewielkich zmian, by odczuć różnicę w domowym budżecie. Przedstawiamy 10 łatwych sposobów na oszczędzanie wody! Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-02-27

Program "CZYSTE POWIETRZE".

Od 3 stycznia 2023 roku rusza nowa wersja programu "CZYSTE POWIETRZE", który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wiecej

2023-01-02

Ogłoszenie ws. rewitalizacji osiedla "Przylesie" w Augustowie.

ATBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie jako Zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej „Przylesie” w Augustowie uprzejmie informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. teren przyległy do ww. nieruchomości został przekazany pod plac budowy w celu rewitalizacji Osiedla.

Wiecej

2022-12-29

Zasady energooszczędnego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego

O wysokości rachunków za energię elektryczną w dużej mierze decyduje charakter użytkowania posiadanych urządzeń elektrycznych, oraz stopień ich energochłonności. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-10-12

Jak zminimalizować ryzyko kradzieży.

Włamania do domów, mieszkań i piwnic mają najczęściej charakter rabunkowy. Powodem tego jest fakt, że większość cennych przedmiotów, których jesteśmy posiadaczami trzymamy właśnie tam. Należy zatem zadbać, aby pozostawiony dobytek był bezpieczny w naszym domu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, który zawiera cenne wskazówki.

Wiecej

2022-09-29

Apel do Mieszkańców ws. prawidłowego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych.

Szanowni Mieszkańcy, najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej są błędy w użytkowaniu i niedbałość o wewnętrzną instalację kanalizacyjną.

Wiecej

2022-05-27

Mieszkajmy bezpiecznie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało przegląd największych niebezpieczeństw z którymi warto się zapoznać w przypadku kiedy znajdziemy się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej zdrowiu bądź życiu . Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-05-11

Wentylacja w lokalach mieszkalnych.

Jedną z podstawowych instalacji każdego budynku mieszkalnego jest wentylacja. Ma ona decydujący wpływ na panujący wewnątrz mikroklimat, a co za tym idzie - zdrowie i samopoczucie domowników. Skuteczna wentylacja zapewnia odpowiedni przepływ powietrza w całym budynku, dostarczając świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń.

Wiecej

2022-03-29

Mieszkanie własnościowe a ubezpieczenie.

Mieszkania w budynkach wielorodzinnych są narażone na wiele szkód zarówno przez warunki atmosferyczne, jak i przez sąsiadów. Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych nie jest obowiązkowe, ale za to bywa bardzo przydatne. W artykule prezentujemy informacje dotyczące kwestii ubezpieczenia.

Wiecej

2022-03-15

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy itp.) są zobowiązani do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-03-09

Zasady segregacji odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-02-18

Dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Jego celem jest wsparcie finansowe osób o niskich dochodach i zminimalizowanie negatywnych skutków rosnących cen energii, gazu i żywności.

Wiecej

2022-01-05

Mieszkanie komunalne a ubezpieczenie.

Polisy mieszkaniowe są dedykowane nie tylko właścicielom nieruchomości, ale również lokatorom bez prawa własności. Oferty skierowane do najemców są często atrakcyjniejsze cenowo. W artykule prezentujemy informacje dotyczące kwestii ubezpieczenia.

Wiecej

2022-01-04

Sieć światłowodowa.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż w związku z budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, gospodarstwa domowe w nieruchomościach stanowiących przedmiot działalności Spółki w ramach ich administrowania i zarządzania, znajdą się w zasięgu Internetu światłowodowego.

Wiecej

2021-12-03

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych w gospodarstwach domowych.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. przedstawia zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-10

Nowe funkcjonalności na platformie e-BOK oraz zasady udzielania informacji telefonicznych.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż została udostępniona nowa funkcjonalność na platformie e-BOK – REJESTRACJA ZDALNA, która umożliwi dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta bez konieczności wizyty w siedzibie Spółki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-04

Karta informacyjna z numerami alarmowymi.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż została opracowana karta informacyjna z niezbędnymi numerami alarmowymi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-04

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-09-27

W archiwum
 • Komunikat dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie dotyczący szczepienia przeciw COVID-19.
 • Przerwa techniczna systemu e-BOK
 • Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w dniu 26.03.2021 r.
 • Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych...
 • OGŁOSZENIE !
 • Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w dniu 12.04.2021 r.
 • Nabór na stanowisko Administratora Nieruchomości.
 • Przerwa w dostawie wody w dniu 21.04.2021 r w budynkach mieszkalnych przy Alei Kardynała Wyszyńskiego.
 • Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w dniu 28.04.2021 r.
 • Powiadomienie nr 5/2021 o przerwie w dostawie ciepła w dniu 13.05.2021 r.
 • Maseczki dla mieszkańców Augustowa.
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. będzie nieczynne w dniu 04.06.2021 r. (piątek)
 • OGŁOSZENIE !
 • POWIADOMIENIE Nr 7/2021 O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA W DNIU 01.06.2021 R.
 • Powiadomienie nr 10/2021 o przerwie w dostawie ciepła w dniu 11.06.2021 r.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o ogłasza nabór chętnych na najem nowych lokali komunalnych przy ulicy Turystycznej 20C w Augustowie.
 • Bezpieczne procedury obsługi Klientów ATBS "KODREM" Sp. z o.o. od 14.06.2021 r.
 • Prace serwisowe systemu e-BOK
 • Harmonogram przyjmowania wniosków o przydział lokali komunalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o przebiegu rekrutacji na lokale komunalne w nowym budownictwie przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych na najem nowych lokali komunalnych przy ulicy Turystycznej 20C.
 • POWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA W DNIU 18.08.2021 R. W BUDYNKU PRZY UL. ŚRÓDMIEŚCIE 2 W AUGUSTOWIE.
 • Konserwacja nadajników telewizji naziemnej od 17.08.2021 r. do 17.09.2021 r.
 • Powiadomienie Nr 14/2021 o przerwie w dostawie ciepła w terminie od dnia 13.09.2021r. do 15.09.2021r.
 • ATBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o przebiegu rekrutacji uzupełniającej na lokale komunalne w nowym budownictwie przy ul. Turystycznej 20C
 • Przerwa techniczna systemu e-BOK w dniach od 23.09.2021 r. do 24.09.2021 r.
 • ATBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o zakończeniu naboru osób chętnych na lokale komunalne w nowym budownictwie przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie.
 • Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. przyjmie na staż w charakterze pracownika obsługi biurowej.
 • Zmiana ceny taryfy za energię cieplną obowiązująca od 01.09.2021 r.
 • Nabór na stanowisko Elektryka w ATBS "KODREM".
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022
 • Przerwa w dostawie wody w budynkach przy ul. 29 Listopada 16 i 29 Listopada 18 w Augustowie.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych na najem nowego lokalu komunalnego przy ulicy Turystycznej 20C.
 • Pomieszczenia biurowe do wynajęcia !
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. będzie nieczynne w dniu 24.12.2021 r. (piątek)
 • Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia...
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. będzie czynne w dniu 19.12.2023 r. (wtorek) w godzinach od 7:00 do 13:00
 • Awaria linii telefonicznej w biurze Augustowskiego TBS "KODREM" Sp. z o.o.
 • Pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu oraz reprezentacji na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w I 2022 r.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. wstrzymuje bezpośrednią obsługę Klientów od dnia 25.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.
 • Nowy standard nadawania telewizji naziemnej w woj. podlaskim od 27.06.2022 r.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w II 2022 r.
 • Zbiórka dla Ukrainy !
 • Bezpieczne procedury obsługi Klientów ATBS "KODREM" Sp. z o.o. od 01.03.2022 r.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w III 2022 r.
 • Zmiana adresu siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o zmianie dnia przyjmowania Interesantów.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w IV 2022 r.
 • Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w budynkach przy ulicy Przemysłowej 1A i Przemysłowej 1B w Augustowie.
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. w dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) będzie czynne w godzinach od 7:00 do 13:00.
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. w dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) będzie nieczynne.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w V 2022 r.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w VI 2022 r.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wzięcia udziału w konkursie na wybór audytora.
 • Powiadomienie Nr 6/2022 o przerwie w dostawie ciepła w dniach 07-08.07.2022 r. od godziny 8:00 do godziny 15:00
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o., informuje o rozpoczynającej się inwentaryzacji dot. m.in. źródeł ciepła w terminie do 31 lipca 2022 r.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w XII 2022 r.
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Obr. Westerplatte 11.
 • Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w IV 2023 r.
 • WSTĘPNY NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE
 • Przerwa w dostawie ciepła do węzła przy ul. Kościelnej 10 w Augustowie w dniach od 01.09.2022 r. do 02.09.2022 r.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. nastąpi zmiana taryfy ciepła.
 • Zasady racjonalnego ogrzewania.
 • Powiadomienie Nr 14/2023 z dnia 06.11.2023 r. o przerwie w dostawie ciepła w dniu 08.11.2023 r. (środa) od godziny 02:00 w poszczególnych budynkach.
 • Dzień Zarządcy Nieruchomości
 • Informacja.
 • Tańszy węgiel ? Należy zgłosić zapotrzebowanie do Urzędu Miejskiego w Augustowie do dnia 24 października 2022 r.
 • Ogłoszenie !!
 • ATBS "KODREM" Sp. z o.o. ogłasza nabór chętnych na najem mieszkań w przewidzianym do realizacji budynku mieszkalnym.
 • Wyciek oleju z fabryki do kanalizacji ściekowej.
 • INFORMACJA O UMIEJSCOWIENIU PUNKTÓW Z WODĄ PITNĄ
 • Uwaga ! Oblodzenia nawierzchni.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w IX 2023 r.
 • Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w nowym budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie.
 • Przerwa w dostawie wody w dniu 02.02.2023 r. w budynku przy ul. Śródmieście 2 w Augustowie.
 • Przerwy w dostawie wody w dniu 03.03.2023 r. na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej "Przylesie" w Augustowie.
 • Aktualizacja serwisu e-BOK.
 • Ogłoszenie ws. osiedla "Przylesie" w Augustowie.
 • Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych....
 • Osiedle Koszary !
 • Zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023
 • Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów na lata 2023/2024.
 • Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sucharskiego 14.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w III 2024 r.
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu zewnętrznych schodów wejściowych do klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi.
 • Powiadomienie Nr 2/2024 o przerwie w dostawie ciepła w dniu 25.03.2024 r. (poniedziałek) w godz. 8.00-15:00 do węzłów w poszczególnych budynkach.
 • WiKM Sp. z o.o. informuje o przerwach w dostawie wody na terenie całego miasta Augustów.
 • Rodzinny piknik z okazji zakończonej inwestycji Osiedla Przylesie.
 • Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet !