Harmonogram przeglądów kominiarskich w miesiącu lipcu 2024 r. Drugi termin przeglądów.

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o drugim terminie przeglądów kominiarskich w lokalach i częściach wspólnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółkę, które nie zostały udostępnione podczas pierwszego terminu.

Wiecej

2024-07-18

Dbanie o zieleń w czasie suszy oraz zasady postępowania w trakcie upałów !

Negatywne skutki zmian klimatu, które obserwujemy w okresie letnim związane są przede wszystkim ze wzrostem temperatury powietrza, falami upałów, wzrostem częstotliwości okresów bezopadowych i występowania suszy, wzrostem gwałtownych, nawalnych opadów itp. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2024-07-17

Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w VII 2024 r.

Szanowni Państwo, przedstawiamy grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w lipcu 2024 r.

Wiecej

2024-07-10

Ogłoszenie ws. wystawiania odpadów wielkogabarytowych pod altany śmietnikowe.

Szanowni Mieszkańcy, zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia ws. wystawiania odpadów wielkogabarytowych pod altany śmietnikowe.

Wiecej

2024-05-27

Informacja o dostępie do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

Platforma e-BOK to szybki i łatwy dostęp do konta rozrachunkowego dla dysponentów wszystkich lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach zarządzanych przez Augustowskie TBS "KODREM".

Wiecej

2024-05-23

Przyjęcia Interesantów przez Zarządcę Nieruchomości.

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż przyjęcia Interesantów przez Zarządcę Nieruchomości będą odbywać się w każdy czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o zaplanowanie wizyt w wyznaczonym dniu oraz godzinach.

Wiecej

2024-05-21

Apel do Właścicieli Czworonogów !

Szanowni Mieszkańcy, przyjemność wynikająca z posiadania czworonożnego przyjaciela nie może stanowić utrudnienia dla innych. Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, gdyż nigdy nie wiadomo jak zachowa się zwierzę puszczone luzem. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2024-05-15

Zasady montażu klimatyzatorów.

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy zasady montażu klimatyzatorów na zewnątrz lokali mieszkalnych i użytkowych na elewacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2024-04-24

Informacja o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, który ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2024-04-19

Wspólnota Mieszkaniowa - koszty i opłaty.

Szanowni Mieszkańcy, stawki poszczególnych opłat ustalane są poprzez uchwały, które wprowadzone są za pośrednictwem głosowania na zebraniu członków wspólnoty lub drogą indywidualnego zbierania podpisów od mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2024-04-18

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu okresowych przeglądów budowlanych.

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu okresowych przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Spółkę.

Wiecej

2024-04-15

Podlaska Policja apeluje !

W ostatnim czasie odnotowano wzrost liczby oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych, w związku z czym Podlaska Policja apeluje o czujność. Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji.

Wiecej

2024-04-04

Usługi dotyczące badania kamerą termowizyjną.

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się nową ofertą świadczenia usług dotyczących badania kamerą termowizyjną.

Wiecej

2024-03-19

Zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej, elektrycznej i wodociągowej.

Szanowni Mieszkańcy, przedstawiamy zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej, elektrycznej i wodociągowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2024-03-04

Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem

Kilka praktycznych porad w zakresie racjonalnego gospodarowania energią cieplną przez użytkowników lokali mieszkalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią wskazówek.

Wiecej

2023-12-15

Tlenek węgla (czad) - najważniejsze informacje.

Zatrucie tlenkiem węgla jest niezmiennie najczęściej spotykanym zatruciem gazowym. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-12-11

Uwaga na oszustów ! Bądźmy czujni !

ATBS „KODREM” Sp. z o.o. w Augustowie apeluje do wszystkich Mieszkańców, iż nie udziela żadnej firmie rekomendacji oraz wyłączności na sprzedaż czujników gazu chroniących przed niebezpiecznymi skutkami jego wycieku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia !

Wiecej

2023-11-28

Prawidłowa eksploatacja pieców kaflowych.

Użytkownicy lokali mieszkalnych, u których głównym źródłem ogrzewania są piece kaflowe pokojowe oraz kuchenne powinni bezwzględnie spełniać warunki dotyczące prawidłowej eksploatacji pieców kaflowych w celu bezpiecznego ogrzania pomieszczeń.

Wiecej

2023-11-23

Zasady przeprowadzania remontu lokali komunalnych oraz socjalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Augustów.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. informuje, iż w przypadku zamiaru remontu mieszkania, każdy najemca lokalu komunalnego i socjalnego powinien wystąpić o wyrażenie pisemnej zgody od Zarządzającego na zakres planowanych robót. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, zwierającego szczegółowe informacje.

Wiecej

2023-11-14

Nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Augustów.

Informujemy, że od dnia 10.10.2023 r. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie wprowadzają nową taryfę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.54.2023. z dnia 13.09.2023 r.

Wiecej

2023-10-10

Zmiana zasad organizacji pracy w Augustowskim TBS "KODREM" Sp. z o.o.

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o. informuje, że od dnia 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) Interesanci będą obsługiwani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00. Zaistniałe zmiany nie dotyczą zasad przyjmowania nagłych awarii. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-07-07

Apel do Mieszkańców !

Szanowni Mieszkańcy, w związku z odnotowaniem przez Komendę Powiatową Policji w Augustowie licznych kradzieży z włamaniem do piwnic budynków mieszkalnych, zwracamy się z prośbą o prawidłowe zabezpieczenie mienia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-06-12

Poradnik - 10 sposobów jak oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym.

Wystarczy wprowadzić kilka niewielkich zmian, by odczuć różnicę w domowym budżecie. Przedstawiamy 10 łatwych sposobów na oszczędzanie wody! Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2023-02-27

Program "CZYSTE POWIETRZE".

Od 3 stycznia 2023 roku rusza nowa wersja programu "CZYSTE POWIETRZE", który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wiecej

2023-01-02

Zasady energooszczędnego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego

O wysokości rachunków za energię elektryczną w dużej mierze decyduje charakter użytkowania posiadanych urządzeń elektrycznych, oraz stopień ich energochłonności. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-10-12

Jak zminimalizować ryzyko kradzieży.

Włamania do domów, mieszkań i piwnic mają najczęściej charakter rabunkowy. Powodem tego jest fakt, że większość cennych przedmiotów, których jesteśmy posiadaczami trzymamy właśnie tam. Należy zatem zadbać, aby pozostawiony dobytek był bezpieczny w naszym domu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, który zawiera cenne wskazówki.

Wiecej

2022-09-29

Apel do Mieszkańców ws. prawidłowego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych.

Szanowni Mieszkańcy, najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej są błędy w użytkowaniu i niedbałość o wewnętrzną instalację kanalizacyjną.

Wiecej

2022-05-27

Mieszkajmy bezpiecznie.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało przegląd największych niebezpieczeństw z którymi warto się zapoznać w przypadku kiedy znajdziemy się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej zdrowiu bądź życiu . Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-05-11

Wentylacja w lokalach mieszkalnych.

Jedną z podstawowych instalacji każdego budynku mieszkalnego jest wentylacja. Ma ona decydujący wpływ na panujący wewnątrz mikroklimat, a co za tym idzie - zdrowie i samopoczucie domowników. Skuteczna wentylacja zapewnia odpowiedni przepływ powietrza w całym budynku, dostarczając świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń.

Wiecej

2022-03-29

Mieszkanie własnościowe a ubezpieczenie.

Mieszkania w budynkach wielorodzinnych są narażone na wiele szkód zarówno przez warunki atmosferyczne, jak i przez sąsiadów. Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych nie jest obowiązkowe, ale za to bywa bardzo przydatne. W artykule prezentujemy informacje dotyczące kwestii ubezpieczenia.

Wiecej

2022-03-15

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy itp.) są zobowiązani do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-03-09

Zasady segregacji odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2022-02-18

Mieszkanie komunalne a ubezpieczenie.

Polisy mieszkaniowe są dedykowane nie tylko właścicielom nieruchomości, ale również lokatorom bez prawa własności. Oferty skierowane do najemców są często atrakcyjniejsze cenowo. W artykule prezentujemy informacje dotyczące kwestii ubezpieczenia.

Wiecej

2022-01-04

Sieć światłowodowa.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż w związku z budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, gospodarstwa domowe w nieruchomościach stanowiących przedmiot działalności Spółki w ramach ich administrowania i zarządzania, znajdą się w zasięgu Internetu światłowodowego.

Wiecej

2021-12-03

Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych w gospodarstwach domowych.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. przedstawia zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-10

Nowe funkcjonalności na platformie e-BOK oraz zasady udzielania informacji telefonicznych.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż została udostępniona nowa funkcjonalność na platformie e-BOK – REJESTRACJA ZDALNA, która umożliwi dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta bez konieczności wizyty w siedzibie Spółki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-04

Karta informacyjna z numerami alarmowymi.

Szanowni Państwo, Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż została opracowana karta informacyjna z niezbędnymi numerami alarmowymi. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-11-04

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Szanowni Mieszkańcy, Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Wiecej

2021-09-27

W archiwum
 • Apelujemy o zamykanie drzwi do klatek schodowych i piwnic.
 • Komunikat dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie dotyczący szczepienia przeciw COVID-19.
 • Przerwa techniczna systemu e-BOK
 • Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w dniu 26.03.2021 r.
 • Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych...
 • OGŁOSZENIE !
 • Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w dniu 12.04.2021 r.
 • Nabór na stanowisko Administratora Nieruchomości.
 • Przerwa w dostawie wody w dniu 21.04.2021 r w budynkach mieszkalnych przy Alei Kardynała Wyszyńskiego.
 • Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w dniu 28.04.2021 r.
 • Powiadomienie nr 5/2021 o przerwie w dostawie ciepła w dniu 13.05.2021 r.
 • Maseczki dla mieszkańców Augustowa.
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. będzie nieczynne w dniu 04.06.2021 r. (piątek)
 • OGŁOSZENIE !
 • POWIADOMIENIE Nr 7/2021 O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA W DNIU 01.06.2021 R.
 • Powiadomienie nr 10/2021 o przerwie w dostawie ciepła w dniu 11.06.2021 r.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o ogłasza nabór chętnych na najem nowych lokali komunalnych przy ulicy Turystycznej 20C w Augustowie.
 • Bezpieczne procedury obsługi Klientów ATBS "KODREM" Sp. z o.o. od 14.06.2021 r.
 • Prace serwisowe systemu e-BOK
 • Harmonogram przyjmowania wniosków o przydział lokali komunalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o przebiegu rekrutacji na lokale komunalne w nowym budownictwie przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych na najem nowych lokali komunalnych przy ulicy Turystycznej 20C.
 • POWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA W DNIU 18.08.2021 R. W BUDYNKU PRZY UL. ŚRÓDMIEŚCIE 2 W AUGUSTOWIE.
 • Konserwacja nadajników telewizji naziemnej od 17.08.2021 r. do 17.09.2021 r.
 • Powiadomienie Nr 14/2021 o przerwie w dostawie ciepła w terminie od dnia 13.09.2021r. do 15.09.2021r.
 • ATBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o przebiegu rekrutacji uzupełniającej na lokale komunalne w nowym budownictwie przy ul. Turystycznej 20C
 • Przerwa techniczna systemu e-BOK w dniach od 23.09.2021 r. do 24.09.2021 r.
 • ATBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o zakończeniu naboru osób chętnych na lokale komunalne w nowym budownictwie przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie.
 • Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. przyjmie na staż w charakterze pracownika obsługi biurowej.
 • Zmiana ceny taryfy za energię cieplną obowiązująca od 01.09.2021 r.
 • Nabór na stanowisko Elektryka w ATBS "KODREM".
 • Nabór na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa w Augustowskim TBS "KODREM" Sp. z o.o.
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022
 • Przerwa w dostawie wody w budynkach przy ul. 29 Listopada 16 i 29 Listopada 18 w Augustowie.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych na najem nowego lokalu komunalnego przy ulicy Turystycznej 20C.
 • Pomieszczenia biurowe do wynajęcia !
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. będzie nieczynne w dniu 24.12.2021 r. (piątek)
 • Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia...
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. będzie czynne w dniu 19.12.2023 r. (wtorek) w godzinach od 7:00 do 13:00
 • Dodatek osłonowy.
 • Awaria linii telefonicznej w biurze Augustowskiego TBS "KODREM" Sp. z o.o.
 • Pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu oraz reprezentacji na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w I 2022 r.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. wstrzymuje bezpośrednią obsługę Klientów od dnia 25.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.
 • Nowy standard nadawania telewizji naziemnej w woj. podlaskim od 27.06.2022 r.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w II 2022 r.
 • Zbiórka dla Ukrainy !
 • Bezpieczne procedury obsługi Klientów ATBS "KODREM" Sp. z o.o. od 01.03.2022 r.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w III 2022 r.
 • Zmiana adresu siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o zmianie dnia przyjmowania Interesantów.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w IV 2022 r.
 • Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepła w budynkach przy ulicy Przemysłowej 1A i Przemysłowej 1B w Augustowie.
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. w dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) będzie czynne w godzinach od 7:00 do 13:00.
 • Biuro ATBS "KODREM" Sp. z o.o. w dniu 31.10.2022 r. (poniedziałek) będzie nieczynne.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w V 2022 r.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w VI 2022 r.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wzięcia udziału w konkursie na wybór audytora.
 • Powiadomienie Nr 6/2022 o przerwie w dostawie ciepła w dniach 07-08.07.2022 r. od godziny 8:00 do godziny 15:00
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o., informuje o rozpoczynającej się inwentaryzacji dot. m.in. źródeł ciepła w terminie do 31 lipca 2022 r.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w XII 2022 r.
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Obr. Westerplatte 11.
 • Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w IV 2023 r.
 • Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie odnośnie zmiany taryfy obowiązującej od 15 września 2023 r.
 • WSTĘPNY NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE
 • Przerwa w dostawie ciepła do węzła przy ul. Kościelnej 10 w Augustowie w dniach od 01.09.2022 r. do 02.09.2022 r.
 • Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. nastąpi zmiana taryfy ciepła.
 • Zasady racjonalnego ogrzewania.
 • Powiadomienie Nr 14/2023 z dnia 06.11.2023 r. o przerwie w dostawie ciepła w dniu 08.11.2023 r. (środa) od godziny 02:00 w poszczególnych budynkach.
 • Dzień Zarządcy Nieruchomości
 • Informacja.
 • Tańszy węgiel ? Należy zgłosić zapotrzebowanie do Urzędu Miejskiego w Augustowie do dnia 24 października 2022 r.
 • Ogłoszenie !!
 • ATBS "KODREM" Sp. z o.o. ogłasza nabór chętnych na najem mieszkań w przewidzianym do realizacji budynku mieszkalnym.
 • Wyciek oleju z fabryki do kanalizacji ściekowej.
 • INFORMACJA O UMIEJSCOWIENIU PUNKTÓW Z WODĄ PITNĄ
 • Uwaga ! Oblodzenia nawierzchni.
 • Ogłoszenie ws. rewitalizacji osiedla "Przylesie" w Augustowie.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w IX 2023 r.
 • Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w nowym budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie.
 • Przerwa w dostawie wody w dniu 02.02.2023 r. w budynku przy ul. Śródmieście 2 w Augustowie.
 • Przerwy w dostawie wody w dniu 03.03.2023 r. na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej "Przylesie" w Augustowie.
 • Aktualizacja serwisu e-BOK.
 • Ogłoszenie ws. osiedla "Przylesie" w Augustowie.
 • Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych....
 • Osiedle Koszary !
 • Zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023
 • Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów na lata 2023/2024.
 • Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sucharskiego 14.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w III 2024 r.
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu zewnętrznych schodów wejściowych do klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi.
 • Powiadomienie Nr 4/2024 o przerwie w dostawie ciepła w dniu 23.05.2024 r. (czwartek) w godz. 8.00 - 12:00 do węzłów w poszczególnych budynkach.
 • WiKM Sp. z o.o. informuje o przerwach w dostawie wody na terenie całego miasta Augustów.
 • Rodzinny piknik z okazji zakończonej inwestycji Osiedla Przylesie.
 • Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet !
 • Nabór na stanowisko Księgowej/Księgowego w Augustowskim TBS "KODREM" Sp. z o.o.
 • Grafik pogotowia domowego sekcji konserwacyjnej przy ATBS "KODREM" Sp. z o.o. obowiązujący w V 2024 r.
 • Harmonogram pomiarów instalacji elektrycznej w miesiącu czerwcu 2024 r.
 • Dzień Pracownika Służb Komunalnych
 • Ogłoszenie ws. rozpoczęcia remontu pokrycia dachowego w budynku przy ul. 29 Listopada 20 w Augustowie.
 • Ogłoszenie ws. organizacji miejsc parkingowych na osiedlu Południe.
 • Harmonogram przeglądów kominiarskich w miesiącu czerwcu 2024 r.
 • Komunikat dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.
 • Harmonogram przeglądów kominiarskich w miesiącu lipcu 2024 r.