Prawidłowa eksploatacja pieców kaflowych.


Szanowni Mieszkańcy,

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na właściwą eksploatację urządzeń ogrzewczo-kominowych w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym.

Użytkownicy lokali mieszkalnych, u których głównym źródłem ogrzewania są piece kaflowe pokojowe oraz kuchenne powinni bezwzględnie spełniać warunki dotyczące prawidłowej eksploatacji pieców kaflowych w celu bezpiecznego ogrzania pomieszczeń.

Paliwami powszechnie stosowanymi w ogrzewaniu gospodarstw domowych są przede wszystkim paliwa stałe tj. węgiel oraz suche drewno opałowe.

Wykorzystywanie rekomendowanych materiałów przeznaczonych na opał, pozwala na właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych oraz zmniejsza emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Niepoprawne rozpalanie w piecu grozi szybszym zużywaniem się pieca, przewodu kominowego, a w skrajnych wypadkach może spowodować pożar i wybuch mogący zniszczyć nawet komin, ścianę czy piec.

Poniżej przedstawiamy instrukcję palenia w piecu kaflowym.

Użytkowanie pieca kaflowego:

Przed przystąpieniem do przepalania należy wykonać następujące czynności:

 1. oczyścić ruszt z żużla i popiołu oraz usunąć popiół z paleniska;
 2. na ruszcie należy rozpalać drzazgi lub inną podpałkę, a na podpałce 2 – 3 kg węgla, czekając na wytworzenie się żaru (kolorowe gazety mają zbyt dużo różnego rodzaju barwników chemicznych). Podczas rozpalania drzwiczki popielnikowe powinny być otwarte, a drzwiczki paleniskowe domknięte. Zabrania się w czasie przepalania zamykać drzwiczek paleniskowych na zaczep i dociskać śrubą dociskową.
 3. na powstały żar, dołożyć drewno lub węgiel również czekając na jego przepalenie. Podczas rozpalania węgla nie wolno zakręcać drzwiczek, ponieważ grozi to rozsadzeniem pieca przez zapłon zgromadzonych w nim gazów palnych. Największe zagrożenie wybuchem zachodzi po wrzuceniu lub dołożeniu węgla, ze względu na możliwość unoszenia się pyłu węglowego w kanale kominowym pieca;
 4. po rozpaleniu się wsadu można zamknąć i zakręcić drzwiczki. W tym momencie zaczyna się właściwe grzanie pieca. Ciepło z żaru zaczyna wypełniać kanały dymne i ogrzewać wkład szamotowy.
 5. w przypadku bardzo dużego ciągu pieca drzwiczki popielnikowe należy przymknąć, pozostawiając szparę 1-2 cm.
 6. po wypaleniu węgla – zabrania się zakręcać drzwiczek za pomocą śrub dociskowych, a popielnikowe powinny zostać uchylone.

Gdy się dalej nie pali

 1. Otwórz okno – brak powietrza, sprawnej wentylacji, różnica ciśnień sprawia, że w kominie nie ma tzw. cugu.
 2. Zimny komin – to różnica temperatur w przewodzie kominowym. Rozpal większą ilość rozpałki z materiałów łatwopalnych (najlepiej samą gazetę), by komin się rozgrzał.
 3. Zgłoś do Administracji Budynku – być może masz zatkany komin. Zbyt duża ilość sadzy sprawia, że otwór w kominie się zwęża i zanika cug.

Pożar w kominie

Jeżeli komin jest mocno zabrudzony od gorących spalin, może się zapalić sadza w kominie, wytwarzając temperaturę ponad 1000 st. C (przeciętnie temperatura w kominie nie przekracza 250 – 300 st. C). Komin wtedy łatwiej pęka i może dojść do pożaru w mieszkaniu. Sadza w kominie może również zapalić się gdy nie ma w piecu ognia, ale jest dużo popiołu. Przy wietrznej pogodzie (zwiększony ciąg kominowy) może rozpalić nie do końca wypalone resztki opału, które trafiając do przewodu kominowego mogą zapalić nagromadzoną w nim sadzę.

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania śmieci oraz odpadów, a zatem zabrania się w nim palić:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon, innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • opakowań po rozpuszczalnikach, czy środkach ochrony roślin, pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów dodatkowych odpadów do celów grzewczych (poza paliwem stałym), których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko dopuszcza się:

 • papier, tekturę,
 • opakowania z papieru, tektury i drewna,
 • odpady z gospodarki leśnej ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • odpady z kory i korka, trociny, wióry i ścinki.

Uczmy się na błędach innych…

 1. Nie zostawiaj uchylonych drzwiczek z paleniska – żarzący się wsad może sturlać się z pieca na podłogę i wywołać pożar.
 2. Jeśli usuwałeś popiół upewnij się czy przypadkiem ciepłego popiołu nie wrzuciłeś do łatwopalnego pojemnika, zanim wyrzucisz ciepły popiół do kontenera na śmieci poczekaj aż popiół wystygnie.
 3. Zawsze koło paleniska na podłodze trzymaj materiał trudno zapalny (najlepiej blachę), zabezpieczysz w ten sposób podłogę przed przypadkowym podpaleniem oraz ułatwisz utrzymanie czystości.
 4. Unikaj tzw. buzowania – następuje wtedy niebezpieczeństwo powstania zbyt wysokiej temperatury w palenisku jak i w przewodzie kominowym, co może spowodować zapalenie się sadzy i pożar.

Pamiętaj!!!

Nawet jeśli o paleniu w piecu wiesz wszystko, przy zmęczeniu lub pośpiechu, łatwiej popełniamy błędy i doprowadzamy do nieszczęścia lub tragedii.

Źródło opracowania: https:/docplayer.pl/

Opublikowano: 2023-11-23 11:28 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta