Informacja o dostępie do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).


Szanowni Mieszkańcy,

Platforma e-BOK to szybki i łatwy dostęp do konta rozrachunkowego dla dysponentów wszystkich lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach zarządzanych przez Augustowskie TBS "KODREM" .

W prosty i bezpieczny sposób, o dowolnej porze oraz z dowolnego miejsca każdy właściciel, najemca lokalu komunalnego, socjalnego oraz TBS może uzyskać informacje dotyczące swoich rozrachunków.

Dostęp do portalu e-BOK uzyskuje się poprzez osobiste zgłoszenie się dysponenta lokalu w Biurze Obsługi Klienta siedziby Spółki bądź poprzez rejestrację zdalną.

W celu rejestracji zdalnej, niezbędny jest identyfikator czyli symbol Klienta, który składa się z jednej wielkiej litery oraz czterech cyfr (np. L0000).

Następnie konto w serwisie e-BOK podlega weryfikacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, automatycznie zostaje wysłana odrębna wiadomość e-mail z niezbędnymi do zalogowania danymi.

Odnośnik do rejestracji:

Rejestracja zdalna do platformy e-BOK

Portal elektroniczny zawiera moduły:

 • Moje dane
 • Saldo
 • Rachunki i płatności
 • Dokumenty
 • Media
 • Wiadomości
 • Kontakt

Moduł "Moje dane", w którym znajdziemy informacje o identyfikatorze, adresie lokalu i numerze rachunku bankowego.

Moduł "Saldo" przedstawia saldo rozrachunkowe na lokalu czyli istniejącą nadpłatę lub niedopłatę na lokalu.

Moduł "Rachunki i płatności" zawiera informacje na temat faktur naliczeniowych (opłaty za lokal) wystawionych w danym okresie.

Moduł "Dokumenty" zawiera m.in. wydruki rozliczeń liczników indywidualnych za wodę.

Moduł "Media" przedstawia rodzaj liczników, odczyt wodomierza oraz zużycie.

Moduł "Wiadomości" zawiera korespondencję, która została dostarczona za pośrednictwem platformy.

Moduł "Kontakt" to zbiór danych dotyczących Spółki takich jak: adres e-mail, telefon, NIP, REGON. W tej zakładce również został umieszczony formularz kontaktowy, który umożliwia elektroniczny kontakt z firmą.

Platforma e-BOK jest to serwis, w którym nie tylko można sprawdzić wysokość opłat za mieszkanie ale również umożliwia:

 • zarządzanie swoim lokalem mieszkalnym;
 • sprawdzenie wysokości salda;
 • poznanie wartości części składowych czynszu;
 • sprawdzenie rozliczeń zużycia wody;
 • kontakt za pośrednictwem formularza.

Zważając na korzyści wynikające z posiadania konta na portalu e-BOK, zachęcamy do jego rejestracji.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki (pok. nr 18), bądź telefoniczny pod numerem 87 643 28 31.

Opublikowano: 2024-05-23 10:26 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta