Mieszkanie komunalne a ubezpieczenie.


Mieszkanie komunalne a ubezpieczenie.

Polisy mieszkaniowe są dedykowane nie tylko właścicielom nieruchomości, ale również lokatorom bez prawa własności.

Najemcy lokali komunalnych nie są ich właścicielami, w związku z czym ubezpieczenie tego rodzaju ma węższy zakres ochrony od podstawowej polisy mieszkaniowej przeznaczonej dla właścicieli nieruchomości.

Zakres ubezpieczenia dla najemców mieszkań komunalnych obejmuje najczęściej ochronę mienia ruchomego należącego do lokatora lub ewentualnie mienia należącego do osób trzecich. Dlatego polisa tego rodzaju powinna uwzględniać w szczególności:

 • zdarzenia losowe, np. pożar lub zalanie,
 • ruchomości domowe – są to wszystkie przedmioty znajdujące się na terenie ubezpieczonego lokalu, które można wynieść bez użycia siły lub demontażu za pomocą narzędzi, np. sprzęt AGD i RTV, meble, sprzęt komputerowy, ubrania czy rzeczy osobiste,
 • kradzież z włamaniem,
 • zniszczenie mienia przez celowe działanie osób trzecich;
 • OC w życiu prywatnym - ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych, czyli środków, które najemcy poświęcili na remont nieruchomości, – przydaje się w sytuacji, gdy nieumyślnie spowodujemy szkodę osobom trzecim, np. sąsiadom poprzez zalanie mieszkania, należy je rozszerzyć o OC najemcy nieruchomości;
 • Home Assistance – zbiór usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć ubezpieczonemu. Dodatek przydatny np. przy drobnych awariach hydraulicznych, sprzętu AGD czy komputerów.

Polisa dla najemców zawierana jest najczęściej na 12 miesięcy, jednak wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z towarzystwem.

Zanim najemca zdecyduje się zawrzeć umowę z ubezpieczycielem powinien dokładnie przeanalizować OWU polisy, zwracając uwagę w szczególności na wyłączenia odpowiedzialności, limity i karencje.

W jakich sytuacjach polisa mieszkaniowa nie zapewnia ochrony?

Każdy typ polisy mieszkaniowej, także dla najemcy ma pewne ograniczenia. Przykładowo najemca może mieć problem z uzyskaniem odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • szkoda jest wynikiem celowego działania lub rażącego niedbalstwa,
 • szkoda powstała w skutek braku aktualnego przeglądu, np. kominiarskiego,
 • szkody powstałe w okresie karencji – np. ochrona przed powodzią najczęściej zaczyna obowiązywać dopiero po 30 dniach od podpisania umowy,
 • minimalne szkody, np. do 100 zł, jeśli polisa zawiera taki zapis (jest to tzw. franszyza integralna);
 • niewłaściwe podłączenie sprzętu lub użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem,
 • szkody powstałe w wyniku, np. aktów terrorystycznych, wojny czy zamieszek.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania komunalnego?

Polisy dla najemców są z reguły tańsze od polis dla właścicieli nieruchomości, ponieważ nie ubezpieczają murów.

Koszt ubezpieczenia mieszkania komunalnego może wahać się w znacznym stopniu. Jeśli najemcy zależy na zabezpieczeniu swojego mienia i uchronieniu się przed koniecznością pokrycia szkód powstałych z jego winy, często jest to koszt od 500 do nawet 1000 zł.

Dokładna cena ubezpieczenia mieszkania komunalnego zależy od kilku czynników, takich jak:

 • typ polisy (ubezpieczenie na ryzykach nazwanych lub allrisk),
 • lokalizacji i powierzchni mieszkania – więcej zapłacimy za ubezpieczenie lokalu znajdującego się na parterze czy poddaszu. Tańsze będą natomiast polisy związane z nieruchomościami na piętrach pośrednich,
 • maksymalnej kwoty wypłacanej po wystąpieniu zdarzenia losowego.

Koszt ten może wzrastać również wtedy, gdy lokator zdecyduje się na rozszerzenie polis, na przykład w celu zwiększenia maksymalnej kwoty odszkodowania.

Ponadto cena ubezpieczeniowego mieszkania uzależniona jest też od wewnętrznej polityki poszczególnych towarzystw. Dlatego też warto porównywać ze sobą oferty ubezpieczycieli. Zniżkę można uzyskać również poprzez:

 • opłacenie całej składki jednorazowo,
 • zamontowanie zabezpieczeń własnych, np. drzwi antywłamaniowych w przypadku ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem,
 • skorzystanie z oferty promocyjnej lub zakup pakietu zawierającego kilka produktów w jednym towarzystwie,
 • zawężenie zakresu ochrony.

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie mieszkania komunalnego o konkretnych parametrach:

 • powierzchnia użytkowa: 50 m2;
 • kondygnacja: piętro pośrednie;
 • SU mienia ruchomego: 50 000 zł.

Pod uwagę wzięliśmy zakres ochrony obejmujący podstawowe zdarzenia losowe, powódź, kradzież z włamaniem, dewastację oraz wandalizm.

Mieszkanie komunalne o wymienionych wyżej parametrach można ubezpieczyć już za 183 zł, a średni roczny koszt takiej polisy to 257 zł. Warto zwrócić uwagę, że różnica pomiędzy skrajnymi ofertami są dość duża, bo wynosi aż 177 zł. Niektóre propozycje uwzględniają również wliczony w cenę pakiet Home Assistance.

Źródło: rankomat.pl

Jak wykupić mieszkanie komunalne na własność?

Jeśli jesteśmy zadowoleni z lokalizacji, metrażu i standardu mieszkania komunalnego, które jest przez nas użytkowane, możemy spróbować je wykupić.

W przypadku, gdy nie ma przeciwskazań prawnych do zakupu nieruchomości, najpierw powinniśmy zgromadzić odpowiednią dokumentację.

Wszelkie niezbędne informacje w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego znajdują się w linku poniżej:

Sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom | Strona Urzędu Miejskiego w Augustowie (urzad.augustow.pl)

Ważne informacje:

 1. Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu mieszkania komunalnego?
  Cena polisy mieszkaniowej uzależniona jest m. in. od wewnętrznej polityki poszczególnych towarzystw, dlatego też warto porównywać ze sobą oferty ubezpieczycieli. Zniżkę można uzyskać również przez opłacenie całej składki jednorazowo (w ratach najczęściej wychodzi drożej); zamontowanie zabezpieczeń własnych, np. wzmocnionych drzwi czy atestowanych zamków (dotyczy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem); skorzystanie z oferty promocyjnej lub nabycie w pakiecie kilku produktów w jednym towarzystwie. Składkę obniży również zawężenie zakresu ochrony, jednak w ten sposób zmniejszamy również bezpieczeństwo swojego mienia.
 2. Jak długo trwa ubezpieczenie mieszkania komunalnego?
  Większość umów podpisywana jest na 12 miesięcy, jednak wszystko zależy do indywidualnych ustaleń z towarzystwem. Równie dobrze nieruchomość można ubezpieczyć na 2 albo nawet 3 lata. Problem możemy mieć natomiast z wykupieniem polisy na krócej, niż pół roku.
 3. Na co uważać podczas ubezpieczania mieszkania komunalnego?
  Zanim podpiszemy umowę z ubezpieczycielem powinniśmy dokładnie przeanalizować OWU polisy, zwracając uwagę w szczególności na wyłączenia odpowiedzialności, limity i karencje. Tego typu dokumenty dla laika nie są łatwe w odbiorze, jednak zapoznanie się z nimi jest bardzo ważne.

Opracowano na podstawie http://www.unilink.pl/

Opublikowano: 2022-01-04 07:13 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta