Mieszkanie własnościowe a ubezpieczenie.


Mieszkanie własnościowe a ubezpieczenie.

Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych nie jest obowiązkowe, ale za to bywa bardzo przydatne.

Mieszkania w budynkach wielorodzinnych są narażone na wiele szkód zarówno przez warunki atmosferyczne, jak i przez sąsiadów.

Polisa mieszkaniowa, podobnie jak ubezpieczenie domu, chroni dobytek przed trudnymi i niespodziewanymi zdarzeniami losowymi, jak pożar, zalanie czy przepięcie, które w dużym stopniu mogą nadszarpnąć domowy budżet. W skład zabezpieczenia, jakie gwarantuje ubezpieczenie mieszkania, wchodzi ochrona przed działalnością osób trzecich. Możemy tutaj zaliczyć zarówno kradzież z włamaniem i rabunek, jak również dewastację związaną z tymi zdarzeniami.

Wybierając polisę mieszkaniową, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ubezpieczenie elementów stałych, a także wybrać ochronę przed szkodami, które mogą wyrządzić sąsiedzi, np. zalanie mieszkania.

W tej sytuacji koniecznie należy wybrać polisę, która będzie chronić nas także w zakresie odpowiedzialności cywilnej, czyli w momencie, gdy to my przypadkowo będziemy sprawcą szkody.

Pamiętajmy, aby przed zawarciem umowy bardzo dokładnie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Tam znajdują się wszelkie informacje dotyczące naszej potencjalnej polisy, a ich dokładna znajomość pozwoli nam uniknąć rozczarowań, jeśli dojdzie do ewentualnej szkody.

Ubezpieczenie mieszkania – zakres.

W zakres polisy mieszkaniowej wchodzą istotne części składowe. Są to przede wszystkim mury wraz z instalacjami oraz elementami stałymi, czyli takimi, których nie da się zdemontować bez użycia narzędzi, jak np. glazura, podłogi czy stałe elementy wyposażenia łazienek.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku ubezpieczenia mieszkania w skład nieruchomości wchodzi także piwnica oraz miejsce parkingowe, w związku z czym elementy te zostaną również objęte tą samą polisą.

Ubezpieczenie mieszkania obejmuje również ruchomości, czyli przedmioty, które mogą z łatwością zostać wyniesione przez złodzieja, np. sprzęt RTV, sprzęt elektroniczny, biżuterię lub gotówkę.

Od czego można ubezpieczyć mieszkanie w bloku?

Mieszkanie w bloku ubezpieczmy w podstawie od zdarzeń losowych, a jeśli chcemy chronić także wyposażenie na wypadek kradzieży czy powodzi i innych ryzyk, należy wybrać odpowiednie rozszerzenia.

Ubezpieczenie mieszkania w bloku - zakres podstawowy.

Największym zagrożeniem dla mieszkania w bloku jest pożar. Do pożaru może dojść zarówno w naszym mieszkaniu, jak i w mieszkaniu sąsiednim – z powodów zupełnie od nas niezależnych.

Dużym zagrożeniem dla nieruchomości w budynku wielorodzinnym jest wybuch, którego przyczyną może być m.in. ulatniający się gaz.
Kolejnym niebezpieczeństwem są warunki atmosferyczne, tj. ulewne deszcze, wichury, silne opady gradu, śniegu, pękanie mrozowe, upadek drzew i masztów itp. O zabezpieczeniu na takie okoliczności powinni szczególnie pomyśleć właściciele mieszkań zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji, tuż pod dachem. 

Dość często w mieszkaniach w bloku dochodzi również do zalania. Powodem są najczęściej pęknięte rury, choć zdarza się także, że sąsiad z góry zapomni o wodzie lejącej się do wanny.

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania zagwarantuje nam ochronę finansową w razie zniszczenia ścian i stałych elementów nieruchomości, tj. paneli podłogowych, kafli, armatury sanitarnej czy zabudowanych mebli ze sprzętem AGD. 

Ubezpieczenie mieszkania w bloku - zakres rozszerzony.

Zakup rozszerzenia do polisy podstawowej pozwala chronić także wyposażenie, jak meble, dywany, elementy wystroju wnętrz, książki, zabawki, ubrania, biżuteria itp. Zarówno w razie zniszczeń przez zalanie czy pożar, jak i kradzież. 

Wielu ubezpieczycieli, w ramach rozszerzonej opcji ubezpieczenia na mieszkanie, oferuje również ochronę na wypadek przepięcia.

Jeśli w naszym mieszkaniu znajdują się cenne szklane przedmioty, tj. przeszklone drzwi tarasowe, szklane stoły, możemy do rozszerzonej polisy dokupić ochronę na wypadek stłuczenia.

OC w życiu prywatnym chroni nas na wypadek szkód, które przez nieuwagę wyrządzimy osobom trzecim.

W przypadku mieszkań w bloku taką szkodą może być np. wybicie szyby w oknie sąsiada przez dziecko, grające w piłkę lub zarysowanie przez nie rowerem zaparkowanego pod blokiem samochodu. Jeśli dojdzie do tego rodzaju szkody, rekompensaty nie będziemy musieli wypłacać z własnej kieszeni – poszkodowanemu zapewni odszkodowanie nasz ubezpieczyciel. 
Zakres rozszerzony polisy chroni także wyposażenie i lokatorów. W tej wersji ubezpieczenia dostępnych jest więcej ryzyk, jak powódź , przepięcia, kradzież czy stłuczenie przedmiotów szklanych.

Czy położenie mieszkania ma znaczenie dla ubezpieczyciela?

Wybierając rodzaj ubezpieczenia mieszkania, należy wziąć pod uwagę kondygnację.

Inne zagrożenia dotyczą bowiem parteru, środkowych i ostatnich pięter budynku. Kondygnacja to jeden z czynników wpływających na cenę polisy. Przykładowo:

  • Parter i 1. piętro –  właściciele takich mieszkań powinni zadbać o ubezpieczenie, które chroni ich mienie w razie wystąpienia powodzi;
  • Piętra środkowe – lokatorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, aby w polisie na mieszkanie znalazł się zapisek o ochronie na wypadek zalania – zarówno zalania mienia sąsiada, jak i nas przez sąsiada.
  • Ostatnie piętro - lokal narażony jest szczególnie na szkody związane z naruszeniem konstrukcji dachu, np. w wyniku wichury.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania w bloku?

Ceny polis mieszkaniowych są różne, tak jak ceny samych mieszkań. Koszt tych pierwszych zależy od wartości tych drugich.

Roczne składki za polisę mieszkaniową nie są wygórowane. Najtańsze kupimy już za ok. 200-300 zł rocznie. Wyraźnie droższe są oferty dla mieszkań powyżej 500 000 zł, gdzie składka roczna przekracza nawet 1000 zł. Jednak dzięki porównaniu można wybrać ubezpieczenie kierując się ceną czy zakresem. 

Źrodło: rankomat.pl

Ważne informacje:

1. Największym zagrożeniem dla mieszkania w bloku jest pożar – może on zniszczyć cały nasz dobytek

2. Rozszerzona polisa na mieszkanie chroni niemal całe wyposażenie naszej nieruchomości (z wyjątkiem rzeczy nietypowych, jak broń palna czy trofea myśliwskie)

3. Na cenę polisy na mieszkanie ma wpływ kilka czynników – najważniejsze z nich to: wartość nieruchomości, lokalizacja i zakres polisy

4. TU przyznają także zniżki na ubezpieczenia mieszkań, m.in. za tzw. zabezpieczenia własne przy ochronie na wypadek kradzieży z włamaniem.

Opracowano na podstawie http://www.unilink.pl/

Opublikowano: 2022-03-15 10:30 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta