Nowe funkcjonalności na platformie e-BOK oraz zasady udzielania informacji telefonicznych.


Szanowni Państwo,

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż została udostępniona nowa funkcjonalność na platformie e-BOK – REJESTRACJA ZDALNA, która umożliwi dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta bez konieczności wizyty w siedzibie Spółki.

W celu rejestracji konta użytkownika niezbędny jest identyfikator czyli symbol Klienta, który składa się z jednej wielkiej litery oraz czterech cyfr (np. L0000).

Następnie konto w serwisie e-BOK podlega weryfikacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, automatycznie zostaje wysłana odrębna wiadomość e-mail z niezbędnymi do zalogowania danymi.

W ramach przypomnienia informujemy, że e-BOK jest to serwis, w którym nie tylko można sprawdzić wysokość opłat za mieszkanie ale również umożliwia:

  • zarządzanie swoim lokalem mieszkalnym;
  • sprawdzenie wysokości salda;
  • poznanie wartości części składowych czynszu;
  • sprawdzenie rozliczeń zużycia wody;
  • kontakt za pośrednictwem formularza.

Jednocześnie informujemy, iż symbol Klienta, o którym mowa wyżej, został umieszczony na wydrukach informacyjnych o wysokości opłat odnośnie nowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 15.09.2020 r., które obecnie są na etapie roznoszenia do skrzynek pocztowych.

Dodatkowo nadmieniamy, iż dane dotyczące salda lokalu mieszkalnego będą udzielane drogą telefoniczną po uprzednim podaniu:

  • imienia i nazwiska;
  • adresu zamieszkania;
  • symbolu Klienta.

Powyższe dane są niezbędne w celu identyfikacji.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki (pok. nr 18), bądź telefoniczny pod numerem 87 643 28 31.

Opublikowano: 2021-11-04 09:20 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta