Zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej, elektrycznej i wodociągowej.


Zasady postępowania podczas awarii instalacji gazowej.

W przypadku wyczucia gazu nie wolno niczego włączać, wyłączać, uruchamiać, zapalać.
Należy natychmiast otworzyć okna i drzwi, aby spowodować przeciąg, który rozrzedzi gaz w powietrzu.
Zamknąć dopływ gazu przed odbiornikiem, z którego nastąpił wypływ gazu.
Należy opuścić mieszkanie i powiadomić pogotowie gazowe.
Nie wolno używać w strefie objętej gazem żadnych urządzeń elektrycznych, również telefonów oraz otwartego ognia: palić papierosów, używać zapałek, zapalniczek itp.

Warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych.

 • nie użytkować urządzeń zniszczonych, zużytych i mających odsłonięte przewody,
 • przed jakąkolwiek naprawą wewnątrz urządzenia należy odłączyć je od źródła prądu,
 • wszelkich napraw powinna dokonywać osoba do nich uprawniona,
 • zabrania się dotykać urządzeń będących pod napięciem mokrymi rękami lub stojąc boso na mokrej posadzce,
 • zabrania się korzystać z urządzeń elektrycznych przebywając w wannie lub pod prysznicem,
 • nie należy dopuszczać dzieci do majsterkowania przy gniazdach wtykowych, najlepiej zastosować gniazda elektryczne z blokadą,
 • przed wyjściem z mieszkania sprawdzić czy zostały wyłączone z sieci takie urządzenia jak: żelazko, suszarka do włosów, grzałka do herbaty, czajnik elektryczny itp.
 • nie zostawiać sprzętu RTV na funkcji czuwania,
 • w przypadku konieczności naprawy lub wymiany włącznika lub gniazda elektrycznego należy wyłączyć zasilanie na tablicy rozdzielczej.

Ratowanie osób porażonych prądem.

Osobę porażona prądem należy jak najszybciej odsunąć od źródła porażenia używając do tego materiałów nieprzewodzących prądu np. drążka drewnianego i wyłączyć źródło prądu wyłącznikiem na tablicy rozdzielczej lub wyciagnięciem wtyczki. Po wyłączeniu zasilania bezzwłocznie przystąpić do czynności pierwszej pomocy polegającej na:

 • sprawdzeniu drożności dróg oddechowych, tętna i oddechu,
 • niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe,
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji umożliwiającej wykonanie masażu serca i sztucznego oddychania,
 • stosować masaż serca lub sztuczne oddychanie do przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Awarie urządzeń i instalacji wodociągowych (zalania).

W przypadku awarii instalacji w budynku należy niezwłocznie powiadomić o tym osoby dorosłe, które z kolei powiadomią Administratora budynku w celu zamknięcia głównego zaworu wody w budynku.
Gdy zatelefonujemy do Zarządcy nieruchomości, najlepiej wcześniej upewnić się, w którym miejscu jest przeciek, aby to dobrze opisać. Administrator zapyta też o nazwisko i imię zgłaszającego i numer telefonu, z którego dzwonimy. Na miejsce awarii przyjedzie specjalistyczna ekipa w celu usunięcia awarii.

Opracowano na podstawie: https//www.gdynskasm.pl


Opublikowano: 2024-03-04 12:29 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta