Usługi dotyczące badania kamerą termowizyjną.


Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z nową ofertą oraz cennikiem świadczenia usług dotyczących badania kamerą termowizyjną.

Badania termowizyjne to bezdotykowa metoda badawcza, pozwalająca określić rozkład temperatur na powierzchni obiektu lub przedmiotu poddawanego analizie. U podstaw badań termowizyjnych leży fakt, że każdy przedmiot emituje niewidzialne dla ludzkiego oka tzw. promieniowanie podczerwone (czyli ciepło). Podczas pomiarów termowizyjnych, specjalne urządzenie (kamera termowizyjna) rejestruje i wizualizuje rozkład promieniowania, tworząc “termiczny obraz” badanego przedmiotu. Najczęściej wykonuje się badania termowizyjne domu, badanie termowizyjne paneli fotowoltaicznych, badanie termowizyjne budynków i instalacji przemysłowych, badania termowizyjne instalacji elektrycznych.

Uwaga! Badanie kamerą termowizyjną nie pozwala spojrzeć do wnętrza przedmiotu, ani przez przedmiot. Służy jedynie do analizowania jego powierzchni. Pomiary kamerą termowizyjną ułatwiają zlokalizowanie miejsc o podwyższonej temperaturze, które potencjalnie mogą być objawem problemów, np. awarii, nieszczelności, braków w izolacji i innych. Są jednym z ważniejszych narzędzi wykorzystywanych w ramach doradztwa energetycznego.

Pomiary termowizyjne – gdzie mogą się przydać?

Ze względu na swoją uniwersalność, pomiary termowizyjne są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Stosuje się je m.in. do:

1.Analizy stanu termicznego budynku. Badanie termowizyjne pozwala zlokalizować mostki termiczne (luki w izolacji) oraz miejsca wycieku ciepła w obiekcie. Co więcej, kamera termowizyjna jest w stanie wskazać miejsca zawilgocenia. Z tej przyczyny, termowizja często stanowi uzupełnienie dla audytu energetycznego budynku.

2.Inspekcji systemów elektrycznych. Błędy i awarie (przeciążenia, zwarcia, uszkodzenia przewodów) w instalacjach elektrycznych najczęściej objawiają się nadmiernym grzaniem się danego elementu (wysoka rezystancja generuje ciepło). Kamera termowizyjna pozwala w szybki i prosty sposób wykryć takie miejsca, minimalizując ryzyko pożarów.

3.Diagnostyki pracy urządzeń mechanicznych. Kamera termowizyjna z łatwością może również wskazać problemy w działaniu m.in. łożysk, przekładni czy pomp, związane np. z nadmiernym obciążeniem czy tarciem.

4.Badania pracy i bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej. Choć nagrzewanie się paneli fotowoltaicznych to zupełnie normalny objaw, może się zdarzyć, że część ogniw będzie miała zdecydowanie wyższą temperaturę niż pozostałe. Termowizja pozwala wyłapać takie przypadki, dzięki czemu spada ryzyko pożaru instalacji PV.

5.Wykrywania położenia instalacji grzewczych i badania ich pracy. Bywa, że z różnych względów nie mamy dostępu do dokumentacji dotyczącej rozłożenia instalacji grzewczej w budynku. Dzięki termowizji możemy ustalić położenie rur, eliminując ryzyko ich uszkodzenia i wycieków. Są to jednak tylko przykładowe opcje wykorzystania badań termowizyjnych. Równie przydatne okazują się one w analizie procesów produkcyjnych, ocenie działania instalacji wentylacyjnej czy w wykrywaniu nieszczelności powietrznych. Kluczem w każdym przypadku jest jednak doświadczony operator kamery termowizyjnej, który nie tylko będzie umiał poprawnie przeprowadzić badanie, ale będzie także w stanie je prawidłowo zinterpretować.

6.Lokalizacja wycieków wody. Kamera termowizyjna jest w stanie wskazać obszar o odmiennej temperaturze w celu identyfikacji potencjalnego miejsca nieszczelności instalacji wodnej. W przypadku instalacji z gorącym czynnikiem w rurach np. instalacja CWU ( ciepłej wody użytkowej) – szukamy gorącej plamy, w przypadku instalacji wody zimnej – szukamy wychłodzenia . Nie często zdarza się, żeby wykrycie wycieku miało miejsce tylko za pomocą badania termowizyjnego. W większości przypadków kamera termowizyjna spełnia tylko zadanie pomocnicze.

Usługi kamerą termowizyjną – jakie korzyści mogą przynieść?

Badanie termowizyjne to rozwiązanie, które może przynieść szereg korzyści, ekonomicznych, energetycznych i użytkowych:

  • Mniejsze koszty ogrzewania – termowizja pomoże wyłapać to, czego nie widać gołym okiem, czyli m.in. mostki termiczne czy obszary generujące straty energii,
  • Poprawa wykrytych wad izolacji może przełożyć się na znaczne oszczędności cieplne i finansowe,
  • Mniejsza emisja dwutlenku węgla – mniejsze zużycie energii (cieplnej, elektrycznej) ma realny wpływ na poprawę środowiska naturalnego,
  • Wyższy komfort użytkowania budynku – dzięki badaniu termowizyjnemu możemy łatwo wyłapać m.in. zawilgocenia prowadzące do pojawienia się pleśni i grzybów,
  • Eliminacja problemu przełoży się na zdrowsze, bardziej komfortowe życie,
  • Większe bezpieczeństwo – termowizja to narzędzie do wczesnego wykrywania niebezpiecznych awarii w systemach elektrycznych, instalacjach fotowoltaicznych czy urządzeniach mechanicznych. W ten sposób minimalizujemy ryzyko niebezpiecznych sytuacji, np. pożaru.

Opracowano na podstawie: https://enerad.pl/

Dodatkowe informacje na temat oferty można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 87 643 28 31, wew. 216 bądź osobisty w siedzibie Spółki zlokalizowanej przy ulicy Komunalnej 2 w Augustowie (pok. nr 19).

20240319135507333.jpg
Opublikowano: 2024-03-19 13:45 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta