Wentylacja w lokalach mieszkalnych.WENTYLACJA W LOKALACH MIESZKALNYCH

Jedną z podstawowych instalacji każdego budynku mieszkalnego jest wentylacja. Ma ona decydujący wpływ na panujący wewnątrz mikroklimat, a co za tym idzie - zdrowie i samopoczucie domowników. Skuteczna wentylacja zapewnia odpowiedni przepływ powietrza w całym budynku, dostarczając świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń i pozbywając się z nich nadmiaru CO2 i innych szkodliwych związków

Co to jest wentylacja i jak działa ?

Do głównych zadań wentylacji należy stała wymiana powietrza wewnątrz budynków. Prawidłowo funkcjonujące systemy wentylacji powinny spełniać to zadanie niezależnie od pory roku.

Prawidłowa wymiana powietrza w pomieszczeniach jest ważna dla zdrowia przebywających w nich osób. Zła jakość powietrza może być przyczyną dyskomfortu, ale także wywoływać szereg mniej lub bardziej dokuczliwych dolegliwości.

Odpowiednia cyrkulacja powietrza wpływa również na odprowadzanie wilgoci z pomieszczeń, a tym samym uniemożliwia rozwój grzybów i pleśni szkodzących ludziom, ale też budynkom. Ponadto sprawny system wentylacyjny zapewnia bezpieczeństwo używania urządzeń gazowych, takich jak kuchenki, piekarniki, ale też piece. Prawo budowlane stawia dokładne wytyczne i wymogi dotyczące wentylacji w pomieszczeniach takich jak kuchnia czy kotłownia.

Wszystkie lokale mieszkalne są zaopatrzone w jeden typ wentylacji - wentylację grawitacyjną. Wentylacja taka działa w sposób naturalny wykorzystując różnicę ciężaru powietrza. Ciepłe powietrze w lokalu mieszkalnym jest lżejsze od powietrza na zewnątrz i unosi się do góry. Powietrze wypływając przez komin wentylacyjny stwarza podciśnienie w lokalu mieszkalnym rzędu 10 Pa. Podciśnienie to powoduje zasysanie do lokalu mieszkalnego „nowego” świeżego powietrza z zewnątrz. Krótko mówiąc powietrze wychodzące przez komin musi być zastąpione innym z zewnątrz mieszkania.

Warto zauważyć, że prawidłowe działanie wentylacji oznacza, że w ciągu godziny następuje pełna wymiana powietrza – wpływa tyle powietrza, ile wynosi kubatura pomieszczenia. W warunkach, gdy wentylacja grawitacyjna nie spełnia tego zadania, z pomocą mogą przyjść właśnie mechaniczne wentylatory, wymuszające ruch powietrza.

Jak poprawić wentylację w lokalu mieszkalnym?

 • systematycznie czyścić kratki wentylacyjne,
 • w oknach zawsze przynajmniej jedno skrzydło ustawiać w pozycji mikrouchyłu, pamiętajmy, że mikrouchył nie zawsze działa (jeśli pojawia się np. mgła lub mróz),
 • nie wolno zaklejać kratek wentylacyjnych,
 • nie wolno zaklejać kanałów nawiewnych – powietrze jest potrzebne do wentylacji, spalania, usuwania wilgoci, poprawy samopoczucia,
 • nie wolno zaklejać kratek nawiewnych w drzwiach łazienki,
 • konieczne jest przy rozpalaniu pieca węglowego dopuścić do mieszkania większą ilość powietrza. Piec węglowy do rozpalenia potrzebuje dużo tlenu, jednocześnie wysysa powietrze z lokalu. Może powodować wsteczny ciąg w kanałach wentylacyjnych,
 • należy minimum raz w roku sprawdzić poprawność spalania gazu w palnikach gazowych. Prawidłowy palnik i sprawny piec może posiadać w spalinach maksimum 0.03% CO.

Najczęstsze przyczyny braku ciągu w wentylacji?

 • szczelne mieszkanie,
 • brak różnicy temperatur,
 • zatkana kratka wentylacyjna,
 • zagruzowany przewód,
 • wywołanie podciśnienia przez inne urządzenia – piece.

Dlaczego warto poprawić wentylację w mieszkaniu?

Sprawna wentylacja grawitacyjna jest szalenie ważna, nie tylko z uwagi na to, co się czuje (np. nieświeże powietrze, nieprzyjemny zapach) ale głównie ze względu na konsekwencje zdrowotne - powietrze w domach jest przeważnie bardziej zanieczyszczone niż to, które jest na zewnątrz.

Jednym z ogromnych niebezpieczeństw jest czad, którego nie da się w żaden sposób wyczuć w powietrzu, a który po cichu truje.

Aby poprawić wentylację w mieszkaniu w bloku to w pierwszej kolejności należy sprawdzić czystości kratek wentylacyjnych i zbadania ciągu.

Opracowano na podstawie http://www.wentylacyjny.pl/

Opublikowano: 2022-03-29 10:38 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta