Obowiązek segregacji odpadów komunalnych.


Szanowni Mieszkańcy,

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wyrzucania ich do pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje, które szczegółowo zostały opublikowane na stronie https://urzad.augustow.pl/content/zasady-segregacji-odpadow

W związku z powyższym, apelujemy do mieszkańców budynków zarządzanych przez ATBS „KODREM” Sp. z o.o. o ścisłe przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z przyjętymi wytycznymi.

Dbajmy o nasze wspólne dobro przykładając się do obowiązku segregacji.

Opublikowano: 2021-09-27 12:09 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta