Apel do Mieszkańców ws. prawidłowego korzystania z urządzeń kanalizacyjnych.


Szanowni Mieszkańcy,

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z .o.o. informuje, iż najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej są błędy w użytkowaniu i niedbałość o wewnętrzną instalację kanalizacyjną.

Sieć kanalizacyjna oraz znajdujące się na niej przepompownie ścieków i tłocznie, zostały zaprojektowane oraz wykonane w celu przyjmowania nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych. Niestety zdarza się, że wraz ze ściekami dostają się tam również inne odpady, które powodują zatykanie przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach powodując ich awarię.

Bardzo często są rejestrowane zgłoszenia dotyczące usuwania zatorów sieci kanalizacyjnej oraz awarii przepompowani i tłoczni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji oraz przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z nich powoduje zatory mogące doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy.

Wymienione zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne ale są również uciążliwe dla mieszkańców oraz są bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Przypominamy czego nie wolno wrzucać do kanalizacji:

  • środków higieny osobistej takich jak np. : waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu itp.,
  • rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych itp.,
  • kości, odpadów kuchennych, tłuszczów, olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach,
  • lekarstw, igieł farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości,
  • materiałów budowlanych tj. np zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips itp.,
  • części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki foliowe, korki, zabawki itp.

Przestrzeganie powyższych zasad spowoduje zmniejszenie, a nawet uniknięcie awarii kanalizacji sanitarnej nie tylko na sieci kanalizacji zbiorczej ale także przyłączy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Opublikowano: 2022-05-27 12:16 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta