Program "CZYSTE POWIETRZE".


Od 3 stycznia 2023 roku rusza nowa wersja programu "CZYSTE POWIETRZE", który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu ww. zadania jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią , w którym na termomodernizację domu można uzyskać nawet do 135 tyś złotych dotacji. Działania te nie tylko pomaga chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Wyższe kwoty dotacji, nowe progi dochodowe:

Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.

Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł.

Nowa ścieżka bankowa i nowy obowiązek

Kolejną zmianą, jaka zacznie funkcjonować w nowej edycji "Czystego Powietrza", jest możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca.

Zmieni się również ścieżka bankowa programu. Kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.

Wniosek można złożyć on-line lub w banku.

O dotację mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania można znaleźć w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw.

Po zarejestrowaniu konta na portalu będzie można pobrać elektroniczną wersję wniosku. Pobrany wniosek należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, podpisania go i dostarczenia w wersji papierowej do właściwego wfośigw.

O dotację można ubiegać się także za pośrednictwem banku, składając wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.

Po otrzymaniu kredytu składa się wniosek o dotację z programu. Bankowi konsultanci pomagają w wypełnieniu dokumentów. W tym wypadku to bank w naszym imieniu składa wniosek do wfośigw o dofinansowanie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji urzędu bank wypłaci pieniądze. Inwestycję należy rozliczyć w terminie do 18 miesięczy od dnia złożenia wniosku.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Więcej szczegółowych informacji w linku poniżej:

Informacje o programie "CZYSTE POWIETRZE"

Opracowano na podstawie: /www.money.pl/, /czystepowietrze.gov.pl/

Opublikowano: 2023-01-02 12:05 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta