Zasady bezpiecznego użytkowania butli gazowych w gospodarstwach domowych.


ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI GAZOWYCH

Gaz płynny dostarczany w butlach jest popularnym paliwem stosowanym w gospodarstwach domowych. Butle napełniane są w autoryzowanych rozlewniach, skąd są dostarczane za pośrednictwem dystrybutorów do odbiorców. Tego rodzaju system dystrybucji ma na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom tego paliwa. Niestety wciąż bardzo często odnotowywane są wypadki związane z użytkowaniem butli z gazem płynnym.

Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania butli:

 1. Kupuj butle wyłącznie ze znanego i legalnego źródła – zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, np. stacjach autogazu lub nielegalnych rozlewniach.
 2. Sprawdzaj czy na butli znajduje się informacja o firmie napełniającej butlę.
 3. Zachowuj folię termokurczliwą i paragon do ewentualnej reklamacji.
 4. Sprawdź (przez przeszkolonego instalatora) przynajmniej raz w roku stanu techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla.
 5. Regularnie sprawdzaj, czy elastyczny przewód gazowy nie jest uszkodzony lub pęknięty.
 6. Nigdy nie stawiaj butli z gazem w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych; temperatura w pomieszczeniach, w których używana jest butla, nie może wynosić więcej niż 35°C.
 7. Nie przechowuj butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu.
 8. Transportuj butle wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przesuwaniem.
 9. Zapewnij skuteczną wentylację w pomieszczeniach, w których przechowujesz butle z gazem – pamiętaj, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja powinna być oddolna.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych przy korzystaniu z gazu płynnego:

 1. Jeżeli poczujesz zapach gazu nie używaj otwartego ognia i zgaś natychmiast wszystkie jego źródła, wyłącz urządzenia gazowe, nie pal tytoniu oraz nie używaj urządzeń elektrycznych.
 2. Otwórz okna, aby gaz mógł wydostać się z pomieszczenia.
 3. Gdy awarii ulegnie urządzenie gazowe i gaz ulatnia się do pomieszczenia należy zamknąć zawór butli, wywietrzyć pomieszczenie, a urządzenie poddać naprawie przez specjalistę.
 4. Gdy uszkodzeniu ulegnie zwór butli gazowej i gaz ulatnia się do pomieszczenia należy, o ile to możliwe, maksymalnie dokręcić zawór butli, odłączyć butlę od urządzenia i wynieść ją na zewnątrz budynku.
 5. Pozostawienie butli w pomieszczaniu byłoby rozwiązaniem o wiele gorszym niż wyniesienie jej poza budynek.
 6. Do pozostawionej na zewnątrz butli wezwij jak najszybciej serwis dostawcy gazu, który jest jej właścicielem, lub osobę która ma uprawnienia do naprawy urządzeń gazowych.
 7. Do odkręcania butli należy używać klucza ze stopów metali ograniczających możliwość powstawania iskier. Klucz taki powinien być stałym elementem wyposażenia instalacji i urządzeń zasilanych z butli z gazem płynnym.
 8. Powiadom osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu.
 9. Do pozostawionej butli wezwij straż pożarną ponieważ dalej stwarza ona zagrożenie.

Ponadto pamiętaj, że:

 • w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli,
 • transportuj butle wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przesuwaniem,
 • nigdy nie tocz butli do samochodu,
 • nie wolno przewozić butli transportem publicznym, rowerem, motorem,
 • przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli na nieużytkowych poddaszach, strychach i piwnicach jest zabronione,
 • nie przechowuj ani nie używaj butli z gazem płynnym w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu,
 • zabronione jest użytkowanie urządzeń zasilanych z butli na gaz płynny w budynkach posiadających instalację gazu ziemnego.

Bezpieczne przechowywanie:

Butle z gazem zawierają gaz płynny pod ciśnieniem kilku atmosfer, który w temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu atmosferycznym przyjmuje postać pary. Ciśnienie butli z gazem rośnie wraz z temperaturą otoczenia. W pomieszczeniu, w którym jest powyżej 35 stopni Celsjusza, butla jest dużym zagrożeniem. Jeśli używana jest na zewnątrz należy osłonić ją przed słońcem! W przegrzanej butli ciśnienie przekracza dopuszczalne i może ją rozerwać. 

Butla musi stać stabilnie w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od otwartych źródeł ognia, ciepła lub urządzeń elektrycznych. Bezpieczna odległość to minimum 1,5 m. Nigdy nie należy przechowywać butli w pomieszczeniach, w których poziom podłogi jest poniżej poziomu gruntu. W razie wycieku gaz, który jest cięższy od powietrza, zgromadzi się nisko i nie wypłynie na zewnątrz, co jest niebezpieczne. Nie przechowuj w jednym pomieszczeniu butli i materiałów łatwopalnych.

​Jak poprawnie podłączyć butlę?

Najlepiej skorzystać z pomocy dostawcy lub postępować zgodnie z jego zaleceniami. Zanim podłączy się nową butlę, należy sprawdzić uszczelkę reduktora ciśnienia i zaworu. Jeśli guma jest spękana lub pofałdowana, trzeba ją wymienić. W tym celu należy skontaktować się z dostawcą. Nigdy nie należy naprawiać butli samodzielnie!

Zawór butli należy zakręcać, gdy nie korzysta się z gazu. A gdy planowany jest dłuższy wyjazd, należy zdemontować reduktor i zabezpiecz dyszę zaworu nakrętką. 

Opracowano na podstawie http://www.gaspol.pl/

Opublikowano: 2021-11-10 12:21 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta