Nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Augustów.


Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 10.10.2023 r. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie wprowadzają nową taryfę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.54.2023. z dnia 13.09.2023 r.

Szczegółowe informacje nt. nowej taryfy znajdują się poniżej:

20231010084534218.jpg
0001.jpg
0002.jpg
Opublikowano: 2023-10-10 08:17 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta