Zasady segregacji odpadów komunalnych.


Szanowni Mieszkańcy,

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o., zwraca szczególną uwagę na obowiązek rzetelnej segregacji śmieci, poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wyrzucania ich do pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje, które szczegółowo zostały opublikowane na stronie https://urzad.augustow.pl/content/zasady-segregacji-odpadow

Deklarując selektywną zbiórkę odpadów, Mieszkańcy zobowiązani są do segregowania plastiku i metalu, szkła, papieru oraz odpadów biodegradowalnych. Takie odpady nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych.

Zadaniem Mieszkańców jest oddawanie odpadów należycie przygotowanych i posegregowanych.

Każdy remont mieszkania wiąże się z dużą ilością odpadów np. gruzu, tynku itp., które nie są klasyfikowane jako odpady komunalne, w związku z czym pod żadnym pozorem nie mogą trafiać do pojemników na śmieci.

Jednocześnie informujemy, iż każdy użytkownik lokalu mieszkalnego, który przeprowadza remont, zobowiązany jest do zamówienia we własnym zakresie oraz na własny koszt kontenera przeznaczonego do wywozu gruzu oraz innych materiałów pozostałych po remontach.

Ponadto, wywozem odpadów remontowych zajmują się firmy świadczące tego rodzaju usługi.

Dodatkowo przypominamy o możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów budowlanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy ulicy Komunalnej 3 w Augustowie (Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o.).

Jednocześnie informujemy o zgniataniu kartonów oraz plastikowych opakowań przed ich wyrzuceniem, aby zmniejszyć ich objętość. Brak cennego miejsca w pojemnikach do segregacji, prowadzi do częstszego wywożenia, a także stanowi jeden z czynników kształtujących opłatę za odpady.

Brak segregacji oraz gromadzenie odpadów w niewłaściwych pojemnikach w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska oraz psuje estetykę osiedla.

Informujemy, iż ż zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały Nr XLI/430/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w przypadku nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych zostanie nałożona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami w wysokości 81 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym, apelujemy do Mieszkańców budynków zarządzanych przez ATBS „KODREM” Sp. z o.o. o ścisłe przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z przyjętymi wytycznymi w ramach wspólnej odpowiedzialności za środowisko co przyczyni się również do utrzymania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tym samym poziomie.

Dbajmy o nasze wspólne dobro przykładając się do obowiązku segregacji.

Opublikowano: 2022-02-18 13:19 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta