Pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu oraz reprezentacji na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej.


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Szanowni Państwo,

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż w związku ze zbliżającymi się zebraniami Wspólnot Mieszkaniowych, istnieje możliwość pobrania pełnomocnictwa do udziału w głosowaniu oraz reprezentacji na zebraniu.

Udzielone pełnomocnictwo do głosowania dotyczy w szczególności: uchwał objętych porządkiem zebrania, uchwał zgłoszonych na zebraniu, udziału w wyborze organów zebrania, zmiany proponowanego porządku zebrania oraz treści projektów uchwał oraz do odwołania i powołania zarządu lub poszczególnych jego członków.

Opublikowano: 2022-08-18 09:17 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta