Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w nowym budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie.


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie realizowanego przez inwestora Augustowskie TBS "Kodrem" Sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Augustów.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jest wyższy niż dolny limit dochodowy i jednocześnie nie przekracza górnego limitu dochodowego*
  • brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Augustów

Warunki najmu:

  • wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu – 30 % (szacunkowa kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 1 900,00 zł/m2)
  • wysokość kaucji zabezpieczającej – 12-krotność miesięcznego czynszu najmu, jednakże nie wyższa niż 16 000 zł
  • czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej nie będzie przekraczał, w skali roku 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku
  • załączone do wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków określonych w ogłoszeniu o naborze, w tym potwierdzające kryteria pierwszeństwa

Wnioski należy składać do 14 czerwca 2024 r. w sekretariacie Augustowskiego TBS "KODREM" Sp. z o.o. (pok. nr 24), 16 - 300 Augustów, ul. Komunalna 2, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Informacja telefoniczna 87 643 28 31 (wew. 214) lub w siedzibie Spółki w pokoju nr 22

Więcej informacji w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 130/2024 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 kwietnia 2024 r.

* Zarządzenie nr 130/2024 Burmistrza Augustowa z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia treści ogłoszenia o naborze uzupełniającym kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Komunalnej w Augustowie, określenia wzoru wniosku w tej sprawie oraz powołania komisji celem ich rozpatrzenia i utworzenia listy najemców.


Opublikowano: 2024-06-19 05:37 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta