Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o przebiegu rekrutacji na lokale komunalne w nowym budownictwie przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie.


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Szanowni Państwo,

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie złożonych wniosków został opracowany wykaz osób zakwalifikowanych do przydziału lokali komunalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie, uszeregowany wg liczby przyznanych punktów, który zgodnie z założeniem dostępny jest w siedzibie Spółki zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 2 w Augustowie (pokój nr 18).

Wnioskodawcy, ubiegający się o przydział w/w lokali otrzymali w formie pisemnej informacje o przebiegu i wyniku rekrutacji.

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem tj. od 10.08.2021 r. do 31.08.2021 r.  rozpoczyna się II etap przyjmowania wniosków, w którym według przyjętych zasad dotyczących przyznawania lokali komunalnych w nowym budynku przy ulicy Turystycznej 20C w Augustowie, mogą wziąć udział:

  • najemcy budynków przeznaczonych na sprzedaż/rozbiórkę ujętych w załączniku nr 1 do uchwały nr XV/163/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, tj. budynków znajdujących się w Augustowie na ulicy: 3 Maja 30, 3 Maja 30A, 3 Maja 58, Hoża 29, Polna 2, Rynek Zygmunta Augusta 21, Jeziorna 41, Tytoniowa 8A;
  • osoby umieszczone na liście zamian mieszkań komunalnych sporządzonej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową;
  • osoby zamieszkujące lokal komunalny, ale chcące zamieszkać w nowo wybudowanym budynku;
  • osoby umieszczone na liście osób kwalifikujących się do zawarcia umów najmu na lokale komunalne sporządzonej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, o których mowa wyżej do składania wniosków o przydział w/w lokali mieszkalnych w wyznaczonym terminie od 10.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Przewidziany termin oddania do użytku w/w inwestycji szacuje się na październik 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat etapu uzupełniającego można uzyskać poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki (pok. nr 18), bądź telefoniczny pod numerem 87 643 28 31, wew. 17

Opublikowano: 2022-08-18 09:12 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta