Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o., informuje o rozpoczynającej się inwentaryzacji dot. m.in. źródeł ciepła w terminie do 31 lipca 2022 r.


Szanowni Państwo,

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o.o. informuje, iż w terminie od 27.06.2022 r. do 31.07.2022 r. rozpoczyna się inwentaryzacja dotycząca weryfikacji m.in. źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Augustów znajdujących się w budynkach administrowanych przez Spółkę.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy Najemców ww. lokali mieszkalnych o kontakt telefoniczny pod numerem (87) 643 28 31 przed upływem wskazanego terminu w celu udzielenia informacji dot. przedmiotowej sprawy.

Dziękujemy za współpracę.

Opublikowano: 2022-06-28 12:11 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta