Bezpieczne procedury obsługi Klientów ATBS "KODREM" Sp. z o.o. od 01.03.2022 r.


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Szanowni Państwo,

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż od 01.03.2022 r. wznawia bezpośrednią obsługę Klientów w siedzibie Spółki.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek oraz zachowaniu środków szczególnej ostrożności jak również stosowaniu się do ogólnych wskazań i zaleceń związanym ze stanem epidemicznym na terenie kraju.

Dokładając wszelkich starań w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom, uprzejmie prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych i korzystanie w pierwszej kolejności z kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Dodatkowo nadmieniamy, iż dane dotyczące salda lokalu mieszkalnego będą udzielane drogą telefoniczną po uprzednim podaniu:

  • imienia i nazwiska;
  • adresu zamieszkania;
  • symbolu Klienta.

Powyższe dane są niezbędne w celu identyfikacji.

Jednocześnie informujemy, iż symbol Klienta, o którym mowa wyżej, został umieszczony w prawym górnym rogu pod danymi adresowymi na wydrukach informacyjnych o wysokości nowych stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 15.09.2020 r. oraz na wydrukach odnośnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały rozniesione do skrzynek pocztowych na przełomie listopada-grudnia 2021 r. / stycznia 2022 r.

Informujemy, iż ATBS „KODREM” Sp. z o.o. ul. Komunalna 2 jest czynny poza świętami i dniami ustalonymi jako dni wolne od pracy, w godz. 7:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano: 2023-01-10 06:33 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta