ATBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o przebiegu rekrutacji uzupełniającej na lokale komunalne w nowym budownictwie przy ul. Turystycznej 20C


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Szanowni Państwo,

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie złożonych wniosków w procesie rekrutacji uzupełniającej, został opracowany wykaz osób zakwalifikowanych do przydziału lokali komunalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie, uszeregowany wg liczby przyznanych punktów, który zgodnie z założeniem dostępny jest w siedzibie Spółki zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 2 w Augustowie (pokój nr 18).

Wnioskodawcy, ubiegający się o przydział w/w lokali otrzymali w formie pisemnej informacje o przebiegu i wyniku rekrutacji.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem przyjmowania wniosków w dniu 23.09.2021 r. (czwartek)  w biurze Spółki zostanie udostępniona ostateczna lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych w budynku przy

ul. Turystycznej 20 C w Augustowie.

Szczegółowe informacje na temat etapu uzupełniającego można uzyskać poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki

(pok. nr 18), bądź telefoniczny pod numerem 87 643 28 31, wew. 17

Opublikowano: 2022-08-18 09:13 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta