Bezpieczne procedury obsługi Klientów ATBS "KODREM" Sp. z o.o. od 14.06.2021 r.


Szanowni Państwo,

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż od 14.06.2021 r. wznawia bezpośrednią obsługę Klientów w siedzibie Spółki.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek oraz zachowaniu środków szczególnej ostrożności jak również stosowaniu się do ogólnych wskazań i zaleceń związanym ze stanem epidemicznym na terenie kraju.

Dokładając wszelkich starań w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom, uprzejmie prosimy o ograniczenie kontaktów osobistych i korzystanie w pierwszej kolejności z kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Informujemy, iż ATBS „KODREM” Sp. z o.o. ul. Komunalna 2 jest czynny poza świętami i dniami ustalonymi jako dni wolne od pracy, w godz. 7:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano: 2021-06-14 07:05 (jrakus)