Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty wzięcia udziału w konkursie na wybór audytora.


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z podjętą Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, sprawozdanie Spółki za 2022 r. zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia oferty celem wzięcia udziału w konkursie na wybór audytora.

Oferty prosimy składać do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do złożenia propozycji.


badanie sprawozdania za 2022-1.jpg

Opublikowano: 2022-07-04 05:44 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta