Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2022 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła odwołania od projektów list i sporządziła roczne listy osób uprawnionych do najmu lokalu na lata 2022/2023.

Listy dostępne są wnioskodawcom w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój nr 302 (nr tel. 87 643 86 24) oraz w Augustowskim TBS „Kodrem” Sp. z o.o. ul. Komunalna 2 (nr tel. 87 643 28 31).

Jednocześnie informuje, iż wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosków.

Opublikowano: 2023-09-20 06:44 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta