Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów


Ogłoszenie

Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasto Augustów

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2023 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła odwołania od projektów list i sporządziła roczne listy osób ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego, socjalnego i o zamianę na lata 2023/2024.

Listy roczne są udostępnione wnioskodawcom w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój nr 301 (nr tel. 87 643 86 22) oraz w Augustowskim TBS „Kodrem” Sp. z o.o. ul. Komunalna 2
(nr tel. 87 643 28 31).

Opublikowano: 2023-08-31 15:26 (admin)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta