Nowy standard nadawania telewizji naziemnej w woj. podlaskim od 27.06.2022 r.


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Obecnym standardem telewizji naziemnej w Polsce jest telewizja cyfrowa DVB-T z kodowaniem obrazu MPEG- 4 (H.264/ AVC) i kodowaniem dźwięku Dolby Digital Plus (E-AC-3). Telewizor pracujący w tym systemie (lub telewizor z odbiorem analogowym wyposażony w odbiornik „przystawkę STB” – tuner DVB-T) jest w stanie poprawnie odtwarzać obraz znacznie lepszej jakości niż obraz telewizji analogowej, w tym nawet obraz wysokiej rozdzielczości (HD), a także dźwięk wielokanałowy.

Nowy standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 ma na celu uzyskanie możliwości odbioru programów telewizyjnych o lepszej jakości niż dotychczas, przy oszczędniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów częstotliwości prowadzącym do pozyskania większej liczby programów telewizyjnych.

Sposób wdrożenia nowego standardu w Polsce.

Podstawą zmian systemu telewizji naziemnej na nowy standard DVB-T2 HEVC (H.265/MPEG-H) jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej (zwana Decyzją o zmianie przeznaczenia), na mocy której Państwa Członkowskie UE zostały zobowiązane do  odostępnienia pasma 700 MHz (zakres 694-790 MHz) na potrzeby usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r., lub w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.

W decyzji tej wprowadzono wyjątek dotyczący obszarów, na których nie udało się zakończyć koordynacji transgranicznej z krajami znajdującymi się poza Unią Europejską. Na podstawie tej decyzji Ministerstwo Cyfryzacji, przy współpracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego,  opracowało w 2018 r. (aktualizacja 2019 r.) Krajowy Plan Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce.

Na poniższych mapkach przedstawiono etapy zmiany standardu nadawania obejmujące kolejno różne regiony Polski. Zmiany dotyczą multipleksów MUX 1, 2, 3 i 4.

Zmiana sposobu nadawania tv naziemnej – czy konieczny będzie zakup nowego telewizora?

Większość telewizorów wyprodukowanych w ostatnich latach jest dwusystemowa, czyli wyposażona w możliwość odbioru obecnego systemu  DVB-T jak i nowego DVB-T2. Niestety część urządzeń pomimo obsługiwania standardu DVB-T2, może mieć problem z odczytaniem obrazu zakodowanego w nowym standardzie.

Jednak, aby móc odczytać obraz w nowym standardzie nie będzie konieczności zakupu nowego odbiornika. Wystarczy dokupić do niego odpowiedni tuner często nazywany też zewnętrznym dekoderem.

Multipleks - paczki z programami telewizyjnymi.

Programy telewizyjne przesyłane są w „paczkach” zwanych multipleksami. Multipleks (MUX) zajmuje przestrzeń jednej grupy częstotliwości zwanej kanałem telewizyjnym. W przeszłości, w ramach jednego kanału telewizyjnego mógł być transmitowany tylko jeden analogowy program telewizyjny. Z nadejściem ery telewizji cyfrowej w ramach tego samego kanału telewizyjnego przesyłany jest jednocześnie pakiet kilku programów telewizyjnych oraz pakiet usług dodatkowych takich jak ścieżki dźwiękowe, telegazeta, audiodeskrypcja dla osób niedowidzących, podpisy dla osób niedosłyszących elektroniczny przewodnik po programach, napisy ekranowe, automatyczne wyszukiwanie programów, ustawianie godziny włączenia i wyłączenia programu i wiele innych.

Obecnie w Polsce dostępne są programy telewizyjne zawarte w 5 multipleksach o numerach 1, 2, 3, 4 i 8, przy czym programy w multipleksie 4 są kodowane i dostępne za dodatkową opłatą po wyposażeniu odbiorników w odpowiedni dekoder zakupiony w autoryzowanym punkcie sprzedaży.

 • Multipleks 1 to TTV, Polo TV, Eska TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, TVP ABC, Fokus TV, Stopklatka TV.
 • Multipleks 2 to Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls 2, TV4, TV6.
 • Multipleks 3: TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP Info HD, TVP3 (Regionalna), TVP Historia, TVP Sport HD.
 • Multipleks 4: Płatna oferta kanałów TV.
 • Multipleks 8: TVP Kultura HD, TVP Rozrywka, Metro, Zoom TV, Nowa TV, Telewizja WP.

Przejściem na system DVB-T2 objęte są cztery z tych ogólnopolskich mulipleksów (1, 2, 3 i 4), które nadawane są w paśmie UHF (zakres 470 – 790 MHz). Na razie nieokreślony jest termin dostosowania do standardu DVB-T2 transmisji programów nadawanych w MUX 8 w paśmie VHF (zakres 174 – 230 MHz).

Kiedy dokładnie nastąpi zmiana sposobu nadawania telewizji naziemne?

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na DVB-T2 z kodekiem HEVC ma nastąpić w 2022 r., w czterech etapach na poszczególnych obszarach.

 • 28 marca 2022 roku: województwo lubuskie, dolnośląskie, opolskie,
 • 25 kwietnia 2022 roku: województwo zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie,
 • 23 maja 2022 roku: województwo łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie,
 • 27 czerwca 2022 roku: województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.

Wskazówki:

Korzystający z dekodera DVB-T2:

 • w menu wybieramy opcję „wyszukiwanie ręczne”, „skanowanie kanałów”, „skanowanie ręczne”, „skanuj kanały” (różni producenci stosują różne nazwy tego polecenia);
 • wprowadzamy numer kanału dla danego multipleksu (ich spis można znaleźć w Internecie);
 • kiedy dekoder złapie sygnał, zacznie skanować w poszukiwaniu programów telewizyjnych w nim dostępnych. Następnie należy zatwierdzić wybór (najczęściej za pomocą komendy „zatwierdź” lub „zapisz”).

Korzystający z telewizora z wbudowanym tunerem DVB-T2 MPEG-4:

 • w menu telewizora wybieramy opcję „wyszukiwanie ręczne” (lub analogicznie nazwaną – to zależy od producenta);
 • wybieramy odpowiedni numer kanału danego multiplexu (spis można znaleźć w Internecie), a następnie opcję „skanuj” (lub pokrewną). Kiedy telewizor wynajdzie już kanały z danego multipleksu, zatwierdź wybór.

Opracowano na podstawie http://www.gov.pl/

Opublikowano: 2023-09-20 06:45 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta