ATBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje o zakończeniu naboru osób chętnych na lokale komunalne w nowym budownictwie przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie.


Artykuł przeniesiony do archiwum!

Szanowni Państwo,

Augustowskie TBS "KODREM" Sp. z o.o. informuje, iż zakończył się nabór osób chętnych na najem nowych lokali komunalnych przy ulicy Turystycznej 20C w Augustowie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem przyjmowania wniosków, została opracowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokali mieszkalnych w w/w budynku stanowiącym własność Gminy Miasta Augustów.

Wnioskodawcy, ubiegający się o przydział w/w lokali otrzymali w formie pisemnej informacje o przebiegu i wyniku rekrutacji.

W przypadku dokonania dalszych formalności związanych z zawarciem umowy najmy, przyszli Najemcy zostaną poinformowani drogą listowną.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać poprzez kontakt osobisty w siedzibie Spółki (pok. nr 18), bądź telefoniczny pod numerem 87 643 28 31, wew. 17

Opublikowano: 2022-08-18 09:14 (jrakus)
OGŁOSZENIA RÓŻNE

Na skróty


Ankieta

COVID-19

Raport o stanie dostępności

Informacja o RODO
Urząd Miasta Augustów
NECKO
Zakład oczyszczania miasta