Generalny remont komunalnego lokalu, który został przekazany Augustowskiemu TBS "KODREM" Sp. z o.o. po wieloletnim użytkowaniu przez Najemcę.


Generalny remont lokalu komunalnego, który został przekazany Augustowskiemu TBS "KODREM" Sp. z o.o. po wieloletnim użytkowaniu przez Najemcę.

Opublikowano: 2023-10-03 06:57 (jrakus)