Generalny remont lokalu komunalnego, który został przekazany Augustowskiemu TBS "KODREM" Sp. z o.o. po wieloletnim użytkowaniu przez Najemcę.


Generalny remont lokalu komunalnego, który został przekazany Augustowskiemu TBS "KODREM" Sp. z o.o. po wieloletnim użytkowaniu przez Najemcę.

Opublikowano: 2023-09-07 08:20 (jrakus)